Direcția juridică

Direcția juridică este o subdiviziune independentă a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
Sarcinile principale ale Direcției sunt asigurarea juridică a activității Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, perfecționarea cadrului legislativ în domeniul managementului frontierei de stat, reglementarea chestiunilor ce țin de competența Inspectoratului, asigurarea legalității în domeniul constatării și examinării contravențiilor de către personalul Poliției de Frontieră, precum și reprezentarea Inspectoratului în faţa instanţelor de judecată de diferit nivel.
adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19
email: dj.ac@border.gov.md

Șef Direcție: Sergiu Lozan - tel. 022 259 748, email: sergiu.lozan@border.gov.md

Structura Direcției:
Secția reprezentare și contencios
(șef Secție: Tatiana Baranovshi - 022 259 770, email: tatiana.baranovschi@border.gov.md)

Secția reglementare juridică
(șef Secție: Alina Chichioi - 022 264 549, email: alina.socevoi@border.gov.md)

Serviciul practică contravențională
(șef Serviciu: Alexandru Miron - 022 264 561, email: alexandru.miron@border.gov.md)