Conducerea

27 мая 2013

Vasiloi  Șef al Inspectoratului
  Rosian Vasiloi
  (numit prin Dispoziție de Guvern nr.81-D din 09 august 2021)

  Comisar-șef

  Data şi locul naşterii: 
 18 martie 1973, Republica Moldova.

  Educaţie şi formare: 
  1990-1994 –  Institutul de Graniceri, Moscova, Federația Rusă (Ofițer al Serviciului de Grăniceri)
  2006, octombrie-noiembrie – Ambasada SUA in Republica Moldova (CURS în domeniul combaterii terorismului internațional, a traficului de persoane, oferit   de FBI si DHS (HQ Washington)
  2011 – Școala Națională de Administrare Publică din Polonia (CURS - Strategic Economic Needs and Security Exercise (S.E.N.S.E)
 2012 – EUBAM  Programs (Abilități profesionale pentru angajații serviciilor de frontieră implicate în cadrul proiectului-pilot privind organizarea controlului comun la frontier. Formator pe probleme de organizare de control comun)
  2011, noiembrie – 2012, octombrie, - Chişinău – Strasbourg (Școala de Studii Politice a Consilului Europei)
 2013, mai – International Atomic Energy Agency (IAEA), Greek Atomic Energy Commission (GAEC) (Curs de formare regională în materie de Nuclear  Security Detection Architecture)
2015, mai - AECOM  (AlertDriving – Traffic Safety – 2015)
2015, mai-iunie - Joint Knowledge Online  (JS-US007 Level I Antiterrorism Awareness Training)
2016, martie – 2017, septembrie - (European Neighbourhood Policy Chair, College of Europe (Natolin campus) – Curs Managementul Integrat al Frontierelor și Politici Migraționale)
2017, ianuarie-martie - UNDP Moldova (Proiectul SYSLAB, Program Antreprenorial, Certificat)
2017, iulie - OSCE/DCAF ( Regional Workshop on Security Sector Governance an Reform SSG/R, Certificat)
2018 - Academia Militară a Forţelor armate Alexandru cel Bun (Curs – Securitate şi Apărare Naţională, Certificat)

Experienţa profesională:
1994 - 2013 – activitatea în cadrul Poliției de Frontieră (Serviciul Grăniceri) la funcțiile de: Șef adjunct al Pichetului de Grăniceri TOCENI (structură teritoriala la nivel tactic), Șeful Pichetului de Grăniceri COTUL MORII (structură teritoriala la nivel tactic), Șef Interimar al Direcției Regionale Paza a Frontierei de Stat PALANCA (structură teritoriala la nivel regional), Ofițer superior, Direcția Pază a Frontierei de Stat (Statul Major), Șeful Sectiei Pază a frontierei de  stat (Statul Major), Șeful Sectiei Stiință si Pregatire Militară (Statul Major), Șef al Aparatului Directorului General (Direcție Generală), Coordonator National in cadrul proiectelor (din oficiu) (2005-2009: Project HIV/AIDS in the Uniformed Services of Moldova, implemented by the Development Agency of Austria; 2009-2011: Project Strengthening Capacities and Cooperation in the Identification of Forged and Falsified Travel Documents at the Moldova-Romania State Border, implemented by ICMPD), Șef adjunct al Departamentului, grad special – colonel al Poliției de Frontieră.
2010, septembrie – 2012, septembrie - Consiliul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat (Secretar (din oficiu)
2012, iulie – 2012, august - Asociația pentru Politica Externa (APE) (Expert independent in domeniul afacerilor interne)
2012 – 2014 – 2015 - URS Federal Services International, Inc. (Training Manager, Proiectul “Weapons of Mass Destruction – Proliferation Prevention Program (WMDPPP Moldova), Moldova Land Border Project.” Asistent Proiectul, “Weapons of Mass Destruction – Proliferation Prevention Program (WMDPPP Moldova), Moldova Land Border Project.” Asistent Proiectul Ukraine WMD PPP Equipment Project
2012, septembrie – 2013, octombrie - Guvernul Republicii Moldova (Copreşedinte al Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Ucraina şi Republica Moldova din partea Republicii Moldova (din oficiu)
2015, noiembrie – 2016, ianuarie - Centrul OSCE în Bishkek (Consultant Cercetare - Managementul Situațiilor  de Criză)
2016, ianuarie – 2017, martie - Liber profesionist
2017, martie - 2019 - IDIS Viitorul (Expert în politici de securitate)
2019, iulie – noiembrie – șef al Poliției de Frontieră al MAI al Republicii Moldova
2019, decembrie – 2021, mai – consultant în Parlamentul Republicii Moldova
11 iulie 2021 – ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Limbi vorbite: l. română, l. engleză, l. ucraineană, l. rusă.
Starea civilă: căsătorit, trei copii. 
Telefon de contact: 0-22-259-700.

 

Diana Salcutan  Șef adjunct-interimar al Inspectoratului
  SALCUȚAN Diana 
  (numită prin ordinul MAI nr.88 ef. din 08.07.2022)
  Comisar-șef

  Data şi locul naşterii: 
  satul Ciutulești, raionul Florești, Republica Moldova.

  Educaţie şi formare: 
  Academia „Ștefan cel Mare” a MAI (licență), Chișinău 2005
  Curs specializat „Drepturile fundamentale ale polițiștilor de frontieră”, Belarus 2017
  Curs managerial „Securitatea frontierei”, Italia 2018
  Academia de Administrare publică „Management și lidearship”,  Chișinău 2019 
Universitatea de Studii Europene din Moldova (master), Chișinău 2020

Experienţa profesională:
13.07.2004/ 14.06.2013 - Direcţia Juridică, Asistenţă Regim de Frontieră și Practică Contravenţională (Serviciul de Grăniceri/ Departamentul Poliţiei de Frontieră)
01.07.2013/ 28.11.2019 - Direcția Regim și Ordine Publică a Direcţiei Generale Control al Frontierei, Departamentul Poliţiei de Frontieră
28.11.2019/ 17.02.2020 - Direcția Management Logistic și Achiziții a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
17.02.2020/ 06.09.2021 – detașare Serviciul Politici în Domeniul Rezervelor Materiale de Stat și Mobilizare ale MAI
06.09.2021/ 11.07.2022 - Direcția Generală Control al Frontierei a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
11.07.2022 - Şef adjunct- interimar al Inspectoratului  General  al Poliţiei de Frontieră

Limbi vorbite: l. română l. rusă
Starea civilă: căsătorită, un copil. 
Telefon de contact: 0-22-259-700.