Conducerea

Șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
Ruslan GALUȘCA
(numit prin Dispoziția Guvernului Republicii Moldova nr. 189-d din 29 decembrie 2023)
Comisar – șef

Data şi locul naşterii:
30 octombrie 1986,  orașul Strășeni, Republica Moldova.

Educaţie şi formare:
Master - Management Administrația Publică -  Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) (Chișinău 2017 – 2019)
Licență în Securitate la Frontieră -  Institutul Militar ”Alexandru cel Bun”( Chișinău 2005 – 2009)
Curs internațional de formare pentru comandanții locali ai Poliției de Frontieră  Eubam, Dcaf, (Ucraina 2011 – 2013)
Program de Formare Profesională: Servicii de Securitate (Probleme Actuale de Securitate) Academia Militară ”Alexandru cel Bun” (Chișinău 13.03.2023 – 16.06.2023 )
Curs de instruire anterior detașării Operațiunii de pacificare ONU destinat ofițerilor de poliție, Gotenica, Slovenia (11 – 26 noiembrie 2023)

Experienţa profesională:
29.12.2023- curent – Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
12.07.2022 – 29.12.2023 - Șeful Direcției Supraveghere a Frontierei a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
01.04.2022 – 07.12.2022 - Șef Interimar al Direcției Regionale Est a Poliției de Frontieră a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
24.02.2022 – 01.04.2022 - Responsabil de unitatea de intervenție în situații de criză pentru refugiați pentu PTF Palanca și PTF Tudora a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
01.02.2021 – 01.04.2022 – Șef adjunct al Direcției Generale Control al Frontierei a Inspectoratul General al Poliții de Frontieră;
01.03.2020 – 01.02.2021 – Șef al Sectorului Poliției de Frontieră Pervomaisc al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
01.08.2017 – 01.03.2020 - Șeful Direcției Regionale Est a Poliției de Frontieră a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
01.08.2019 – 01.11.2019 - Șef Interimar al Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
01.01.2017 – 31.08.2017 - Șeful Direcției Regionale Vest a Inspectoratului  General al Poliției de Frontieră.
01.01.2016 – 01.01.2017 - Șeful Direcției Regionale Est a Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
01.07.2013 – 01.01.2016 - Șef adjunct al Direcției Regionale Est a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
01.03.2013 – 01.07.2013 - Șef adjunct al Direcției regionale Cahul a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
01.08.2009 – 01.03.2013 - Şef al Sectorului Poliţiei de Frontieră Tudora 1 al Inspectoratului General al Poliţiei De Frontieră

Limbi vorbite: l. română, l. rusă, l. engleză
Starea civilă: căsătorit, un copil.
Telefon de contact: 0-22-259-700.

 

Salcutan Diana

  Șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
  SALCUȚAN Diana 
  (numită prin ordinul MAI nr.86 ef. din 08.06.2023)
  Comisar-șef

  Data şi locul naşterii: 
  satul Ciutulești, raionul Florești, Republica Moldova.

  Educaţie şi formare: 
  Academia „Ștefan cel Mare” a MAI (licență), Chișinău 2005
  Curs specializat „Drepturile fundamentale ale polițiștilor de frontieră”, 2017
  Curs managerial internațional, OSCE „Securitatea frontierei”, Italia 2018
  Academia de Administrare publică „Management și lidearship”,  Chișinău 2019 
  Universitatea de Studii Europene din Moldova (master), Chișinău 2020

Experienţa profesională:
13.07.2004/ 14.06.2013 - Direcţia Juridică, Asistenţă Regim de Frontieră și Practică Contravenţională (Serviciul de Grăniceri/ Departamentul Poliţiei de Frontieră)
01.07.2013/ 28.11.2019 - Direcția Regim și Ordine Publică a Direcţiei Generale Control al Frontierei, Departamentul Poliţiei de Frontieră
28.11.2019/ 17.02.2020 - Direcția Management Logistic și Achiziții a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
17.02.2020/ 06.09.2021 –  Serviciul Politici în Domeniul Rezervelor Materiale de Stat și Mobilizare al MAI (detașare)
06.09.2021/ 11.07.2022 - Direcția Generală Control al Frontierei a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
11.07.2022 - Şef adjunct-interimar al Inspectoratului  General  al Poliţiei de Frontieră

Limbi vorbite: l. română l. rusă
Starea civilă: căsătorită, un copil. 
Telefon de contact: 0-22-259-700.

 

andrei trofimo

Șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
Andrei TROFIMOV
(numit prin Ordinul MAI nr.14 ef. din 6 februarie 2024)
Comisar – șef

Data şi locul naşterii:
9 octombrie 1979, Republica Moldova.

Educaţie şi formare:
Licență „Jurist”, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI (Chișinău 19.07.1996 - 10.09.2001)
Atelier de instruire cu genericul „Dezvoltarea culturii organizaționale sensibile la gen un angajament în contextul agendei femeile, pacea și securitatea" (15.09.2023)
Instruire în domeniul protecției civile (22.02.2023 – 24.02.2023)
Curs online destinat utilizatorilor sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor" (23.12.2020 – 28.12.2020)
Curs de dezvoltare profesională „Management și leaderschip organizațional” (02.10.2018 – 04.10.2018)
Training-ul „Egalitatea de gen șpractivile non-discriminatorii în sectorul de poliție” (22.12.2017)
Atelier de lucru „Rolul Poliției în prevenirea și profilaxia HIV în mediul grupurilor de risc sporit de infectare” (07.09.2015 – 09.09.2015)
Vizită de studiu „Dezvoltarea managementului strategic în cadrul MAI” (Suedia 01.12.2015 – 03.12.2015)

Experienţa profesională:
07.02.2024 - curent: Șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
09.10.2018 – 07.02.2024: Șef al Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă al IGP al MAI
04.10.2018 – 09.10.2018: Locțiitor al comandantului, șef al Secției Acoperire și Intervenție (pe perioada detașării a comisarului-șef Andrei Zagoreanu) al BPDS „Fulger” a IGP al MAI
05.03.2013 – 04.10.2018: Șef al Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă al IGP al MAI
22.10.2012 – 05.03.2013: Comisar al CPR Ștefan Vodă
16.07.2007 – 20.10.2012: Șef Secție Urmărire Penală a CPR Ștefan Vodă
18.07.2003 – 16.07.2007: Ofițer urmărire penală al Secției Urmărire Penală a CPR Ștefan Vodă
18.02.2000 – 08.07.2003: Anchetator penal al Biroului Anchetă Preliminară al CPS Ștefan Vodă al IPJ Tighina
10.09.1999 – 18.02.2000: Inspector inferior Al Biroului Cercetări Penale al CPS Ștefan Vodă a IPJ Tighina

Limbi vorbite: l. română, l. rusă,
Starea civilă: căsătorit, un copil
Telefon de contact: 0-22-259-700.
 

Plățile salariale ale conducerii IGPF pentru anul 2023
Plățile salariale ale conducerii IGPF pentru anul 2022