Direcţia Analiza Riscurilor

Direcţia Analiza Riscurilor este o subdiviziune structurală a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Analiza de risc este de fapt punctul de plecare pentru toate activitățile Poliţiei de Frontieră, de la operațiuni speciale şi operative, pînă la formare, instruire şi cercetare.
Atribuţiile de bază a unităţii centrale de analiză a riscurilor vizează elaborarea şi supunerea aprobării conducerii Poliţiei de Frontieră din cadrul MAI a proiectelor şi deciziilor cu privire la prevenirea, minimalizarea şi reglementarea unitară a riscurilor ce pun în pericol securitatea la frontiera de stat. Mai mult, unitatea se face responsabilă de colectarea, prelucrarea, stocarea, verificarea şi valorificarea informaţiilor de natură criminală la frontieră şi a analizării acestora şi face propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei, precum şi a dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor şi metodologiilor în domeniu. De asemenea, unitatea strategică de analiză a riscurilor cooperează cu structurile partenere, instituţii, organizaţii şi agenţii, precum şi cu autorităţile de frontieră din străinătate în vederea facilitării schimbului de informaţii şi analizei de risc relevantă domeniului de activitate.
În plus, efectivul unităţii strategice elaborează analize şi evaluări tematice, rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale cu privire la activitatea operaţională a Poliţiei de Frontieră, precum şi alte analize, studii, rapoarte, tablouri situaţionale etc. la solicitare. Direcţia realizează o politică unitară de management a datelor, informaţiilor şi riscurilor din activitatea informativ-analitică a Poliţiei de Frontieră. Desfăşoară activităţi de cercetare, dezvoltare şi implementare a unor noi concepte, tehnici, procedee şi instrumente de analiză a informaţiilor, precum şi de valorificare a produselor analitice în managementul frontalier.
adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19
email: rau@border.gov.md

Șef Direcție: Sergiu Lisnic - tel. 022 259 650, email: sergiu.lisnic@border.gov.md

Structura Direcției:
Secția analiza informațiilor
(șef Secție: Evghenii Calin - tel. 022 259 734, email: evghenii.calin@border.gov.md)

Secția informații din surse deschise (OSINT)
(șef Secție: Natalia Radu - tel. 022 259 659, email: natalia.radu@border.gov.md)