Sectorul Poliţiei de Frontieră Aeroportul Internaţional Chişinău

Sectorul Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău este o subdiviziune subordonată a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, care realizează sarcinile instituției şi implementează politicile statului în domeniul Managementului Integrat al frontierei de stat la nivel operaţional. Sectorul Poliţiei de Frontieră Aeroportul Internaţional Chişinău are statut de persoană juridică de drept public, cu finanţare de la bugetul de stat, dispunând de ştampile cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi de cont trezorial. 

Sarcinile de bază ale polițiștilor de frontieră din cadrul SPF Aeroportul internațional Chișinău constau în menținerea ordinii publice pe teritoriul deservit, asigurarea securității aeronautice, precum și supravegherea și controlul regimului frontierei de stat în vederea respectării legalității întregului proces de activitate.

Șeful SPF Aeroportul Internațional Chișinău: Alexei Stoian - tel. 022 259 690, email: alexei.stoian@border.gov.md

Sediul SPF ”Aeroportul Internațional Chișinău” se află în mun. Chișinău, bd. Dacia 80/3, în corespundere cu locul de efectuare a controlului trecerii și conform certificatului de înregistrare emis de către Camera Înregistrării de Stat. 
Regimul de lucru – 24/7.
Adresa: mun.Chișinău, bd.Dacia 80/3.