Secţia audit intern

Secţia audit intern este o subdiviziune a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, misiunea căreia constă în acordarea consultanței și furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru consolidarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității entității.

Auditul intern este o activitate independentă și obiectivă de asigurare și consiliere, destinată să adauge valoare și să îmbunătățească activitatea entității publice. Auditul intern ajută entitatea în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică și metodică, evaluând și îmbunătățind eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță.

În vederea realizării misiunii subdiviziunii de audit intern, în obiectul activității auditului intern sunt incluse toate sistemele, procesele și activitățile Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În acest sens, Secția audit intern evaluează eficiența și eficacitatea sistemului de control intern managerial, precum și dacă acesta este adecvat și funcționează într-un mod care asigură:

  • economicitatea, eficacitatea și eficiența operațiunilor;
  • conformitatea cu cadrul normativ și reglementările interne;
  • siguranța și optimizarea activelor și pasivelor;
  • fiabilitatea și integritatea informației financiare și operaționale.

adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19
email: audit.dpf@border.gov.md

Șef Secție: Ștefan Marciuc - tel. 022 259 794, email: stefan.marciuc@border.gov.md