Direcția economie și finanțe

17 сентября 2013

Direcția economie și finanțe  este o structură în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră care asigură gestionarea eficientă, conform destinației, a mijloacelor financiare aprobate pentru întreținerea Poliției de Frontieră.
Direcția participă la elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu și a proiectului bugetului de stat anual, întocmește planurile de finanţare cu devizele de cheltuieli, asigură efectuarea decontărilor cu debitorii şi creditorii, asigură evidenţa contabilă şi prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Structura Direcției:

  • Secția planificare, metodologie și rapoarte
  • Secția evidență contabilă

Adresa electronica dr.finante@border.gov.md
Telefon (022) 259 644

Șeful Direcției:
Telefon:
(022) 259 738
Adresa electronică: ion.bulhac@border.gov.md