Direcția economie și finanțe

Direcția economie și finanțe  este o structură în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră care asigură gestionarea eficientă, conform destinației, a mijloacelor financiare aprobate pentru întreținerea Poliției de Frontieră.
Direcția participă la elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu și a proiectului bugetului de stat anual, întocmește planurile de finanţare cu devizele de cheltuieli, asigură efectuarea decontărilor cu debitorii şi creditorii, asigură evidenţa contabilă şi prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19
email: dr.finante@border.gov.md

Șef Direcție: Ion Bulhac - tel. 022 259 738, email: ion.bulhac@border.gov.md

Structura Direcției:
Secția planificare, metodologie și raportare
(șef Secție: Ira Sava - tel. 022 259 644, email: ira.sava@border.gov.md)

Secția evidență contabilă
(șef Secție: Irina Plazinscaia - tel. 022 259 608, email: irina.plazinscaia@border.gov.md)