Rezultatele consultării publice

30 мая 2013
15.10.2010  Tabelul divergenţelor la proiectul Protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Grăniceri al Comitetului Securităţii Naţionale al Republicii Kazahstan Document icon