Distincțiile Poliției de Frontieră

Crucea "Pentru Merit” a Departamentului Poliţiei de Frontieră clasa I, II
Clasa I
1

Clasa II
2
Crucea "Pentru Merit" a Inspectoratului General Poliției de Frontieră este distincția supremă a Poliției de Frontieră și se conferă polițiștilor de frontieră pentru:
 1. merite excepționale și succese remarcabile obținute în activitatea de serviciu;
 2. vitejia și spiritul de sacrificiu manifestate întru asigurarea securității frontierei de stat a Republicii Moldova în condiții ce comportă risc pentru viață și sănătate;
 3. curajul manifestat în cadrul misiunilor de serviciu;
 4. contribuția deosebită la promovarea imaginii Poliției de Frontieră;
 5. aportul remarcabil adus în promovarea și dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituțiile similare din alte țări, instituțiile de drept din țară și cu societatea civilă per ansamblu.

Crucea "Pentru Merit"  a Inspectoratului General Poliției de Frontieră cuprinde 2 clase:
 1. clasa I
 2. clasa II.
Cea mai înaltă este clasa I.

Crucea "Pentru Merit" a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, se conferă polițiștilor de frontieră în dependență de vechimea în serviciu:
 1. clasa I – vechimea în serviciul organelor securității statului de cel puțin 5 ani;
 2. clasa II – vechimea în serviciul organelor securității statului de cel puțin 3 ani.
Crucea "Pentru Merit" clasa I a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, se conferă polițiștilor de frontieră, care deja au fost decorați cu Crucea "Pentru Merit" clasa II (inclusiv Crucea "Pentru Merit" a Ministerului Afacerilor Interne), pentru merite repetate enumerate în pct.1 sau în cazuri excepționale, pentru acte de vitejie și merite deosebite în asigurarea securității frontierei de stat, combaterea criminalității transfrontaliere și migrației ilegale și menținerea ordinii publice polițiștilor de frontieră, care nu au fost decorați cu Cruce "Pentru Merit" clasa II.
Crucea "Pentru Serviciu Impecabil"
Clasa I
3

Clasa II
4

Clasa III
5

Clasa Veteran
6
Crucea "Pentru Serviciu Impecabil" a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră se conferă polițiștilor de frontieră pentru:
 1. organizarea și dirijarea excelentă a activității;
 2. exercitarea ireproșabilă și responsabilă a obligațiilor de serviciu;
 3. contribuția adusă la prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere;
 4. rezultate meritorii în domeniul de activitate;
 5. curajul manifestat în cadrul misiunilor de serviciu.

Crucea "Pentru Serviciu Impecabil" a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cuprinde 4 clase și se conferă în dependență de vechimea neîntreruptă în serviciu în cadrul Poliției de Frontieră, inclusiv activitatea anterioară în Serviciul Grăniceri:
 1. Clasa I – vechimea în serviciu de cel puțin 15 ani;
 2. Clasa II – vechimea în serviciu de cel puțin 10 ani;
 3. Clasa III – vechimea în serviciu de cel puțin 5 ani.
 4. Clasa Veteran – statut de veteran obținut în conformitate cu legislația în vigoare.
Medalia "Pentru Cooperare"
7  Medalia "Pentru Cooperare" a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră se conferă angajaților Poliției de Frontieră, cetățenilor Republicii Moldova și altor state pentru:
 1. contribuții deosebite aduse în susținerea Poliției de Frontieră; aportul deosebit adus în promovarea și dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituțiile similare din alte țări, instituțiile de drept din țară și cu societatea civilă per ansamblu.
Insigna "Eminent al Poliției de Frontieră"
8 Insigna "Eminent al Poliției de Frontieră" a Departamentului Poliției de Frontieră se conferă polițiștilor de frontieră pentru:
 1. exercitarea exemplară a obligațiilor de serviciu;
 2. rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor funcționale și în pregătirea profesională;
 3. cîștigătorii Concursului "Cel mai bun în profesie".
Insigna "Eminent al Poliției de Frontieră" se conferă polițiștilor de frontieră, care au vechimea în serviciu în organele securității statului cel puțin 3 ani, cu excepția cîștigătorilor Concursului "Cel mai bun în profesie".
Insigna de absolvent al Colegiului Național al Poliției de Frontieră
 9 Insigna de absolvent al Colegiului Național al Poliției de Frontieră se conferă absolvenților acestuia.
Insigna de Apartenenţă a Colaboratorului Departamentului Poliţiei de Frontieră
 10 Insigna de apartenență a colaboratorului se conferă polițiștilor de frontieră.
"Bereta de Onoare a Poliţiei de Frontieră"
 bereta "Bereta de Onoare a Poliţiei de Frontieră" este un însemn al excelenţei profesionale ce se acordă ofiţerilor şi subofiţerilor Poliţiei de Frontieră cu rezultate deosebite în activitate, nivel înalt de pregătire, trăsături pozitive de caracter şi comportamentale, interes şi potenţial de dezvoltare de excepţie. Scopul Concursului este de a identifica şi recompensa cu dreptul de purtare a "Beretei de Onoare a Poliţiei de Frontieră", poliţiştii de frontieră cu nivel înalt de pregătire, trăsături pozitive de caracter şi comportamentale, interes şi potenţial de dezvoltare profesională de excepţie. Obiectivele, principiile, modul de organizare / desfăşurare ale Concursului, precum şi sistemul de punctare, evaluare şi desemnare a cîştigătorilor sunt transparente şi identice pentru toţi participanţii, indiferent de categoria de personal din care fac parte.
La Concurs sunt admişi poliţiştii de frontieră, care activează în cadrul Poliţiei de Frontieră cel puţin 24 luni şi au calificativul anual "bine" şi "foarte bine" la pregătirea profesională. Concursul se desfăşoară anual în cadrul Poliţiei de Frontieră. Sarcina de organizare şi gestionare a activităţilor aferente Concursului revine Direcţiei pregătire profesională a DGRU.
Bereta de Onoare a Poliţiei de Frontieră se înmînează în mod solemn în faţa formaţiei Inspectoratului Poliţiei de Frontieră.
Bereta de Onoare a Poliţiei de Frontieră se moşteneşte în modul stabilit de legislaţia civilă, iar în cazul lipsei moştenitorilor legali, acestea se transmit spre păstrare Muzeului Inspectoratului Poliţiei de Frontieră.
CRUCEA ,,PENTRU DEVOTAMENT” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
devotament        Crucea „Pentru Devotament” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră se acordă polițiștilor de frontieră și veteranilor Poliției de Frontieră pentru:
 a) îndeplinirea exemplară a obligațiunilor de serviciu;
 b) competenţă, responsabilitate şi devotament manifestate în exercitarea misiunilor încredințate;
c) contribuția deosebită adusă la implementarea managementului integrat al frontierei de stat;
d) rezultate excelente obținute în domeniul de activitate;
e) vigilență, perseverență sau acte de eroism manifestate în cadrul misiunilor de serviciu.
    1. Crucea „Pentru Devotament” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră se acordă polițiștilor de frontieră, care au vechimea în serviciu în cadrul organelor securității statului, apărării naţionale şi ordinii publice de cel puțin 3 ani.
    2. Crucea „Pentru Devotament” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră poate fi  acordată polițiștilor de frontieră care nu întrunesc condițiile stabilite în pct. 2, în cazurile excepționale, pentru acte de vitejie și merite deosebite în asigurarea securității frontierei de stat, combaterea criminalității transfrontaliere și migrației ilegale și menținerea ordinii publice, manifestate în condiţiile unei ameninţări pentru viaţa și sănătatea lor.
MEDALIA „PENTRU MERITE ÎN CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA FRONTIEREI DE STAT”a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Clasa I
contr fr I

Clasa II

contr front II

     1. Medalia „Pentru merite în controlul şi supravegherea frontierei de stat” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră se acordă polițiștilor de frontieră pentru:
    a) merite deosebite obținute în activitatea de serviciu în domeniul controlului şi supravegherii frontierei de stat;
    b) rezultate remarcabile în implementarea managementului integrat al frontierei de stat și asigurarea securității frontaliere;
    c) vitejia, perseverență şi spiritul de inițiativă manifestat în exercitarea atribuţiilor funcţionale;
    d) contribuția deosebită la promovarea imaginii Poliției de Frontieră;
    e) aportul remarcabil adus în promovarea și dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituțiile similare din alte țări şi instituţiile publice din ţară, precum şi cu societatea civilă în domeniul controlului şi supravegherii frontierei de stat.
    2. Medalia „Pentru merite în controlul şi supravegherea frontierei de stat” cuprinde 2 clase:
    c) clasa I
    d) clasa II.
Cea mai înaltă este clasa I.
    3. Medalia „Pentru merite în controlul şi supravegherea frontierei de stat” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, se acordă polițiștilor de frontieră în dependență de vechimea în serviciu:
    c) clasa I – vechimea în serviciu în organele securității statului, apărării naţionale şi ordinii publice de cel puțin 3 ani;
    d) clasa II – vechimea în serviciu în organele securității statului, apărării naţionale şi ordinii publice de cel puțin 1 an.
    4. Medalia „Pentru merite în controlul şi supravegherea frontierei de stat” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, se acordă polițiștilor de frontieră, care deja au fost decorați cu Medalia „Pentru merite în controlul şi supravegherea frontierei de stat” clasa II, pentru merite repetate enumerate în pct.1. 
MEDALIA „PENTRU MERITE ÎN COMBATEREA CRIMINALITĂȚII TRANSFRONTALIERE” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Clasa I
CRIM TRNASF

Clasa II
crim transf Cl II

Medalia „Pentru merite în combaterea criminalităţii transfrontaliere” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră se acordă polițiștilor de frontieră pentru:
    a) merite deosebite obținute în activitatea de serviciu în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere;
    b) rezultate remarcabile în prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, constatarea și investigarea infracțiunilor;
    c) vitejia, perseverență şi spiritul de inițiativă manifestat în exercitarea atribuţiilor funcţionale;
    d) contribuția deosebită la promovarea imaginii Poliției de Frontieră;
    e) aportul remarcabil adus în promovarea și dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituțiile similare din alte țări şi instituţiile publice din ţară, precum şi cu societatea civilă în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere.
    2. Medalia „Pentru merite în combaterea criminalităţii transfrontaliere” cuprinde 2 clase:
    a) clasa I
    b) clasa II.
Cea mai înaltă este clasa I.
    3. Medalia „Pentru merite în combaterea criminalităţii transfrontaliere” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, se acordă polițiștilor de frontieră în dependență de vechimea în serviciu:
    a) clasa I – vechimea în serviciu în organele securității statului, apărării naţionale şi ordinii publice de cel puțin 3 ani;
    b) clasa II – vechimea în serviciu în organele securității statului, apărării naţionale şi ordinii publice de cel puțin 1 an.
    4. Medalia „Pentru merite în combaterea criminalităţii transfrontaliere” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, se acordă polițiștilor de frontieră, care deja au fost decorați cu Medalia „Pentru merite în combaterea criminalităţii transfrontaliere” clasa II, pentru merite repetate enumerate în pct.1. 
MEDALIE COMEMORATIVĂ „25 DE ANI AI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ” 
a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 
MED 25 Medalia comemorativă „25 de ani ai Poliției de Frontieră” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne este o distincție comemorativă a Poliției de Frontieră și se acordă polițiștilor de frontieră, veteranilor Poliției de Frontieră, conducătorilor instituțiilor publice din Republica Moldova, precum și unor cetățeni străini pentru:
a) succese remarcabile obținute în activitatea de serviciu;
b) exercitarea ireproșabilă și responsabilă a obligațiilor de serviciu;
c) profesionalism înalt în activitate;
d) contribuție deosebită la promovarea imaginii Poliției de Frontieră;
e) aportul remarcabil adus în promovarea și dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituțiile similare din alte țări, instituțiile publice din țară și cu societatea civilă;
f) contribuții deosebite aduse întru susținerea Poliției de Frontieră.
2. Medalia comemorativă „25 de ani ai Poliției de Frontieră” se acordă polițiștilor de frontieră, care au vechimea în serviciu în cadrul Serviciului Grăniceri și/sau Poliției de Frontieră de cel puțin 5 ani.
3. Medalia comemorativă „25 de ani ai Poliției de Frontieră” se acordă veteranilor Poliției de Frontieră, conducătorilor instituțiilor publice din Republica Moldova și cetățenilor străini la discreția șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
MEDALIE COMEMORATIVĂ „30 DE ANI AI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ” 
a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 
30 ANI    Medalia comemorativă „30 ani ai Poliției de Frontieră” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră este distincția comemorativă a Poliției de Frontieră și se acordă polițiștilor de frontieră, precum și veteranilor Poliției de Frontieră, conducătorilor instituțiilor publice din Republica Moldova și invitațiilor de onoare din alte state pentru:
    a) succese remarcabile obținute în activitatea de serviciu;
    b) exercitarea ireproșabilă și responsabilă a obligațiilor de serviciu;
    c) profesionalism înalt în activitatea;
    d) contribuția deosebită la promovarea imaginii Poliției de Frontieră;
    e) aportul remarcabil adus în promovarea și dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituțiile similare din alte țări, instituțiile publice din țară și cu societatea civilă;
    f) contribuții deosebite aduse în susținerea Poliției de Frontieră.
    2. Medalia comemorativă „30 ani ai Poliției de Frontieră” se acordă polițiștilor de frontieră, care au vechimea în serviciu în cadrul Serviciului Grăniceri și/sau Poliției de Frontieră de cel puțin 5 ani.
    3. Medalia comemorativă „30 ani ai Poliției de Frontieră” se acordă veteranilor Poliției de Frontieră, conducătorilor instituțiilor publice din Republica Moldova și invitațiilor de onoare din alte state la discreția șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
 
INSIGNA „PENTRU EXCELENŢĂ ÎN ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
EXCEL ACT    Insigna ”Pentru excelenţă în activitatea administrativă” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră se acordă polițiștilor de frontieră pentru:
    a) exercitarea exemplară a obligațiilor de serviciu în domeniul managementului personalului, activitatea juridică, financiară, de secretariat/similare;
    b) rezultate remarcabile în îndeplinirea atribuțiilor funcționale și în pregătirea profesională;
    c) disciplina de serviciu şi executorie impecabilă.
Insigna ,,PENTRU EXCELENȚĂ ÎN ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVESTIGAȚII” 
INV Insigna ,,Pentru excelență în activitatea specială de investigații” reprezintă o insignă de piept, monometalică, de forma unei cruci ascuțite, înscrise într-un cerc imaginar cu diametrul de 27 mm, verde (Pantone 349 C), care este încărcată cu un medalion de forma unei cetăți heraldice octogonale, înscrise într-un pătrat imaginar cu latura de 17,5 mm, în relief, de argint. În incinta cetății, în câmp verde, este reprezentată o secure și o cheie, încrucișate în săritoare și asuprite de un cap smuls de acvilă, de asemenea de argint și în relief.
Reversul insignei este plat și prevăzut cu un sistem de prindere.
Insigna se confecționează din metal comun, emailat.
INSIGNA „PENTRU EXCELENŢĂ ÎN ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
URM PENALA Insigna ,,Pentru excelență în activitatea de urmărire penală” reprezintă o insignă de piept, monometalică, de forma unei cruci ascuțite, înscrise într-un cerc imaginar cu diametrul de 27 mm, verde (Pantone 349 C), care este încărcată cu un medalion de forma unei cetăți heraldice octogonale, înscrise într-un pătrat imaginar cu latura de 17,5 mm, în relief, de argint. În incinta cetății, în câmp verde, este reprezentată o balanță cu brațele egale, în echilibru, peste care broșează fascii, în pal, de asemenea de argint și în relief.
Reversul insignei este plat și prevăzut cu un sistem de prindere.
Insigna se confecționează din metal comun, emailat.
INSIGNA „PENTRU EXCELENŢĂ ÎN CONTROLUL FRONTIEREI DE STAT”a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
CONT DE STAT Insigna ,,Pentru excelență în controlul frontierei de stat” reprezintă o insignă de piept, monometalică, de forma unei cruci ascuțite, înscrise într-un cerc imaginar cu diametrul de 27 mm, verde (Pantone 349 C), care este încărcată cu un medalion de forma unei cetăți heraldice octogonale, înscrise într-un pătrat imaginar cu latura de 17,5 mm, în relief, de argint. În incinta cetății, în câmp verde, este reprezentat conturul hărții Republicii Moldova, de asemenea de argint și în relief, pe care este incizată, cu linii negre, umbra unui cap smuls de acvilă cruciată.
Reversul insignei este plat și prevăzut cu un sistem de prindere.
Insigna se confecționează din metal comun, emailat.
INSIGNA „PENTRU EXCELENŢĂ ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ”
a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
Didactica    Insigna „Pentru excelenţă în activitatea didactică” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră se acordă polițiștilor de frontieră pentru:
    a) exercitarea exemplară a obligațiilor de serviciu în domeniul educaţional;
  b) rezultate performante în domeniul educaţional, implementarea tehnologiilor educaţionale avansate;
    c) contribuţia esenţială la promovarea imaginii instituţiei de învăţămînt a MAI din care face parte, în plan educaţional, ştiinţific, organizatoric.
INSIGNA „PENTRU EXCELENŢĂ ÎN SPORT”
a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
sport     Insigna „Pentru excelenţă în sport” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră se acordă polițiștilor de frontieră pentru:
    a) exercitarea exemplară a obligațiilor de serviciu, promovarea modului de viață sănătos;
    b) rezultate performante obținute în cadrul competiţiilor sportive la nivel local (spartachiadele din cadrul Poliției de Frontieră și Ministerului Afacerilor Interne), cît şi la competiţii de nivel internaţional;
    c) contribuţia esenţială la promovarea imaginii Poliției de Frontieră în domeniul sportiv.
 
INSIGNA „COLABORATOR ONORIFIC AL POLIȚEI DE FRONTIERĂ”
a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
onori     Insigna „Colaborator onorific al Poliței de Frontieră” a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră se acordă polițiștilor de frontieră, veteranilor Poliției de Frontieră, cetățenilor Republicii Moldova și altor state pentru:
 a) contribuții deosebite aduse în susținerea activităților specifice Poliției de Frontieră;
  b) promovarea imaginii Poliției de Frontieră;
  c) dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituțiile similare din alte țări, instituțiile de drept din țară și cu societatea civilă per ansamblu.
INSIGNA DE ABSOLVENT AL CENTRULUI DE EXCELENŢĂ ÎN SECURITATEA FRONTIEREI 
centru Insigna de absolvent al Centrului de Excelenţă în Securitatea Frontierei se acordă absolvenților acestuia.