Direcția Regim și ordinea publică

Direcția Regim și ordinea publică este o subdiviziune structurală a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Misiunea Direcției constă în realizarea sarcinilor atribuite Inspectoratului General în domeniul asigurării regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră, regimului în punctele de trecere, ordinii publice și securității aeronautice, prin realizarea integrată a managementului activităților și controlului eficient și sustenabil al frontierei.
Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19
e-mail: drop@border.gov.md

Șef Direcție: Anatoli Buzev – tel.: 022 259 689, e-mail: anatoli.buzev@border.gov.md

Structura Direcției:
Secția asigurare regim la frontieră 

Serviciul securitate aeronautică
(Șef serviciu: Veaceslav Scurtu – tel.: 022 254 584, e-mail. veaceslav.scurtu@border.gov.md)