Direcția management strategic 

Direcția management strategic este o subdiviziune structurală a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, misiunea căreia constă în identificarea direcțiilor prioritare de dezvoltare strategică a Inspectoratului General și stabilirea activităților necesare atingerii obiectivelor instituționale, într-o manieră eficientă și în concordanța cu resursele disponibile, asigurând dezvoltarea continuă a controlului intern managerial și a mecanismelor de accesare și valorificare a asistenței externe.

Direcția asigură realizarea misiunii având următoarele funcții de bază:

1)  asigură coordonarea proceselor de elaborare, analiză, monitorizare, evaluare şi raportare a implementării documentelor de planificare strategică aferente domeniului de management integrat al frontierelor;

2)  asigură funcționarea sistemului de control intern managerial și implementarea sistemului de management al calității în cadrul Inspectoratului General;

3)  asigură creşterea eficienţei, eficacității şi durabilității asistenţei externe acordate Poliţiei de Frontieră de către organizaţiile internaţionale şi țările donatoare.

adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19
email: dppa@border.gov.md

Șef Direcție: Mihail Pîslăraș - tel. 022 259 ..., email: mihail.pislaras@border.gov.md

Structura Direcției:
Secția planificare și control intern managerial
(șef Secție: Vadim Sorbalo - tel. 022 264 557, email: vadim.sorbalo@border.gov.md)

Secția proiecte de asistență externă
(șef Secție: Serghei Albu - tel. 022 264 512, email: serghei.albu@border.gov.md)