Centrul chinologic

Centrul chinologic este o subdiviziune a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, misiunea căreia constă în coordonarea, îndrumarea şi monitorizarea activității cu câinii de serviciu în cadrul Poliției de Frontieră ca parte componentă a procesului de asigurare a securității frontaliere, combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere.

Centrul contribuie la implementarea politicilor Inspectoratului General, prin prisma aplicării uniforme și consecvente a actelor normative naționale și internaționale în domeniul activității chinologice, organizează și coordonează activitățile nemijlocite în domeniul chinologic, stabilește și centralizează necesitățile de dotare cu câini de serviciu pentru subdiviziunile regionale a Inspectoratului General, planifică și realizează cursurile inițiale și de pregătire continuă a chinologilor.
adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19
email: centrul.chinologic@border.gov.md

Șef Centru chinologic: Serghei Mîndrescu - 022 259 778, email: serghei.mîndrescu@border.gov.md