Proiecte şi asistenţa externă

Materiale elaborate în cadrul proectului „Consolidarea capacității de instruire a Poliției de Frontieră din Republica Moldova (TRABOR)”:
1.Raport de evaluare a capacităților și necesităților Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei;

2. Concepția de Dezvoltare Strategică a Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei.  

LISTA donatorilor și programelor de Granturi pentru perioada 2019-2020, de care a beneficiat/ beneficiază Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI al RM, aici


Buletin Informativ 2018
descarcă varianta română
descarcă varianta engleză


Cooperarea în domeniul asistenței externe cu Statele Unite ale Americii:


”Armele de distrugere în masă – Programul de prevenire a proliferării” (ADM-PPP)
Proiectul are ca scop îmbunătățirea și consolidarea capacităților Poliției de Frontieră și a Serviciului Vamal de a descuraja, detecta și interzice trecerea armelor de distrugere în masă și a materialelor conexe peste frontiera de stat a Republicii Moldova. În cadrul acestui proiect, asistența este acordată sub formă de echipamente, materiale, tehnologii și instruiri cu scopul sporirii securității frontierelor în vederea prevenirii, detectării, descurajării și interzicerii traficului cu arme de distrugere în masă și materiale și tehnologii aferente prin teritoriul Republicii Moldova.

>>evenimente majore<<
eveniment 1
eveniment 2
eveniment 3
eveniment 4
eveniment 5
eveniment 6
eveniment 7 
eveniment 8
eveniment 9
eveniment 10
eveniment 11
eveniment 12
eveniment 13 
eveniment 14
eveniment 15 
eveniment 16 
eveniment 17
eveniment 18 

 


 

Consolidarea răspunsului Antitrafic al Guvernului și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și a martorilor în Republica Moldova
Proiectul va contribui la consolidarea eforutrilor guvernului în prevenirea și contracararea crimelor de TFU și protecția victimelor și a martorilor. Perioada de implementare 24 de luni, beneficiari fiind Ministerul Afacerilor Interne (IGPF); Secretariatul permanent a Consiliului Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane; Oficiul Procurorului General; judecători; avocați publici; ONG La Strada.


”Programul pentru Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare” (NSDD)
Proiectul este axat pe cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit de materiale nucleare și alte materiale radioactive, prin cooperare tehnică și metodologică, inclusiv prin instalarea sau perfecționarea unor sisteme tehnice de detectare și identificare a acestor materiale la punctele de trecere a frontierei de stat precum și în teritoriul Republicii Moldova.

>>evenimente majore<<
eveniment 1
eveniment 2 
eveniment 3  


Cooperarea în domeniul asistenței externe cu Uniunea Europeană:


”Suport bugetar pentru implementarea Planului de Acțiuni privind liberalizarea regimului de vize”
(SBS VLAP Policy Matrix)

Proiectul are ca scop îmbunătățirea mobilității cetățenilor moldoveni, asigurarea ordinii publice și securității, consolidarea statului de drept și a protecției drepturilor omului în conformitate cu standardele și cele mai bune practici europene. Acest suport financiar va contribui direct la o guvernare mai bună prin îmbunătățirea activității instituțiilor publice și gestionării resurselor publice, precum și asigurarea respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului.


>>evenimente majore<<
eveniment 1
eveniment 2
eveniment 3
eveniment 4
eveniment 5 


”Sporirea capacităților privind Managementul Integrat al Frontierei de Stat”
Proiectul se axează pe facilitarea circulației persoanelor și mărfurilor, dar totodată menținerea siguranței la frontieră prin consolidarea cooperării inter-instituționale, dezvoltarea cooperării bilaterale și multilaterale dintre instituțiile relevante dintre statele membre a Parteneriatului Estic și Uniunii Europene, precum și alți actori interesați.


>>evenimente majore<<
eveniment 1
eveniment 2
eveniment 3
eveniment 4
eveniment 5 


”Patrularea comună la frontiera terestră și fluvială între Republica Moldova și Ucraina”
Scopul primordial al proiectului îl constituie dezvoltarea patrulării comune a frontierei, ce va duce la creșterea nivelului de securitate la frontiera moldo-ucraineană prin îmbunătățirea interacțiunii și cooperării între autoritățile de frontieră, nivelului de pregătire a personalului, furnizarea de echipamente tehnice moderne.


>>evenimente majore<<
eveniment 1
eveniment 2
eveniment 3 
eveniment 4


”Construcția pe teritoriul Republicii Moldova a punctului de trecere a frontierei ”Palanca”, operat în comun de autoritățile de frontieră moldo-ucrainene”
Proiectul are ca scop suportul în facilitarea comerțului prin construcția pe teritoriul Republicii Moldova a punctului de trecere a frontierei ”Palanca”, operat în comun de autoritățile de frontieră moldo-ucrainene, în conformitate cu tuturor standardelor europene și principiilor de control comun, care va contribui la stabilizarea și dezvoltarea sustenabilă a regiunii. Totodată punctul comun de trecere va permite accelerarea traficului, optimizarea serviciilor la traversarea frontierei și îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile de frontieră moldo-ucrainene, datorită controlului unificat și simplificării procedurilor de traversare. Efectuarea activităților de control și inspecție „sub un acoperiș” dă posibilitatea autorităților de frontieră, dar și altor instituții relevante, să crească nivelul de încredere și să ajungă la consens mult mai rapid, mărind calitatea serviciilor.


>>evenimente majore<<
eveniment 1


Dezvoltarea sistemului serviciilor psihologice integrate ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în Republica Moldova
Obiectivul principal al proiectului este de a contribui la o mai bună implementare a politicii de stat privind managementul integrat al frontierei prin elaborarea și punerea în funcțiune a sistemului serviciilor psihologice integrate ale Poliției de Frontieră. Rezultatul scontat al proiectului este îmbunătățirea accesului migranților aflați în situații vulnerabile și personalului PF la serviciile psihologice de calitate.

Perioada de implementare 2017 - 2019, iar beneficiari fiind Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Biroul Migrație și Azil, Serviciul Vamal; Inspectoratul de Poliție, Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane, serviciile fiscale și fitosanitare


Pentru informație adițională vă rugăm să contactați Direcția dezvoltare strategică și asistență externă: 

contacte