Pregătirea polițiștilor de frontieră

Pregătirea ofiţerilor se efectuează în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al RM:
- durata studiilor - 3 ani, instruirea în limba de stat;
- cazarea, echipamentul şi instruirea sunt gratuite;
- toţi studenţii dispun de burse;
- după finalizarea studiilor, absolvenţii obţin diplomă de licenţă în drept, specialitatea – Drept. Securitatea frontierei, cu acordarea gradului special primar pentru corpul de ofiţeri – „inspector”;
- toţi absolvenţii se asigură cu loc de serviciu, echipament gratuit, asigurare medicală.