Conducerea

 

Diana Salcutan

  Șef adjunct al Inspectoratului
  SALCUȚAN Diana 
  (numită prin ordinul MAI nr.86 ef. din 08.06.2023)
  Comisar-șef

  Data şi locul naşterii: 
  satul Ciutulești, raionul Florești, Republica Moldova.

  Educaţie şi formare: 
  Academia „Ștefan cel Mare” a MAI (licență), Chișinău 2005
  Curs specializat „Drepturile fundamentale ale polițiștilor de frontieră”, Belarus 2017
  Curs managerial „Securitatea frontierei”, Italia 2018
  Academia de Administrare publică „Management și lidearship”,  Chișinău 2019 
  Universitatea de Studii Europene din Moldova (master), Chișinău 2020

Experienţa profesională:
13.07.2004/ 14.06.2013 - Direcţia Juridică, Asistenţă Regim de Frontieră și Practică Contravenţională (Serviciul de Grăniceri/ Departamentul Poliţiei de Frontieră)
01.07.2013/ 28.11.2019 - Direcția Regim și Ordine Publică a Direcţiei Generale Control al Frontierei, Departamentul Poliţiei de Frontieră
28.11.2019/ 17.02.2020 - Direcția Management Logistic și Achiziții a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
17.02.2020/ 06.09.2021 – detașare Serviciul Politici în Domeniul Rezervelor Materiale de Stat și Mobilizare ale MAI
06.09.2021/ 11.07.2022 - Direcția Generală Control al Frontierei a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
11.07.2022 - Şef adjunct- interimar al Inspectoratului  General  al Poliţiei de Frontieră

Limbi vorbite: l. română l. rusă
Starea civilă: căsătorită, un copil. 
Telefon de contact: 0-22-259-700.

 

Plățile salariale ale conducerii IGPF pentru anul 2022