Direcţia investigare criminalitate transfrontalieră

17 сентября 2013

Direcţia investigare criminalitate transfrontalieră are menirea de a conduce, coordona și efectua controlul activității speciale de investigații desfășurate în vederea prevenirii și combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere.
Pentru îndeplinirea misiunii şi sarcinilor ce îi revin, Direcţia își exercită atribuțiile prin intermediul subdiviziunilor sale structurale centrale și teritoriale și a personalului de specialitate din cadrul
acestora.

Structura Direcției:

  • Secția combaterea migrației ilegale și a traficului de ființe umane
  • Secția combaterea traficului ilicit de mijloace de transport
  • Secția combaterea contrabandei
  • Secția evidența specială
  • Secția analiză criminală
  • Serviciul planificare
  • Secția combaterea traficului ilicit de droguri
  • Serviciul căutarea infractorilor


Adresa electronică: dis.secretariat@border.gov.md
Telefon: (022) 259 739
Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19

Conducerea Direcției:
Telefon: (022) 264 585
Adresa electronică: dis.secretariat@border.gov.md