Serviciul achiziții

Serviciul achiziții este o subdiviziune structurală autonomă a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, misiunea căreia constă în a asigura planificarea, organizarea, desfășurarea și controlul nivelului de executare al procedurilor de achiziții publice. Serviciul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actelor normative ale Republicii Moldova, ordinelor și dispozițiilor Ministerului Afacerilor Interne și ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

În asigurarea realizării misiunii are următoarele funcții de bază:

1)  organizează și desfășoară procedurile de achiziții publice a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, asigurând rentabilitatea şi eficienţa achiziţiilor;

2)  coordonează și urmărește realizarea eficientă a procedurilor de achiziții publice a bunurilor, lucrărilor și serviciilor de către subdiviziunile regionale și subordonate;

adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19
email: achizitii@border.gov.md

Șef Serviciu:  Victoria Bradu - tel. 022 259 648, email: victoria.bradu@border.gov.md