Distincțiile Poliției de Frontieră

Crucea "Pentru Merit” a Departamentului Poliţiei de Frontieră clasa I, II
Clasa I
1

Clasa II
2
Crucea "Pentru Merit" a Departamentului Poliției de Frontieră este distincția supremă a Poliției de Frontieră și se conferă polițiștilor de frontieră pentru:
 1. merite excepționale și succese remarcabile obținute în activitatea de serviciu;
 2. vitejia și spiritul de sacrificiu manifestate întru asigurarea securității frontierei de stat a Republicii Moldova în condiții ce comportă risc pentru viață și sănătate;
 3. curajul manifestat în cadrul misiunilor de serviciu;
 4. contribuția deosebită la promovarea imaginii Poliției de Frontieră;
 5. aportul remarcabil adus în promovarea și dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituțiile similare din alte țări, instituțiile de drept din țară și cu societatea civilă per ansamblu.

Crucea "Pentru Merit" a Departamentului Poliției de Frontieră cuprinde 2 clase:
 1. clasa I
 2. clasa II.
Cea mai înaltă este clasa I.

Crucea "Pentru Merit" a Departamentului Poliției de Frontieră, se conferă polițiștilor de frontieră în dependență de vechimea în serviciu:
 1. clasa I – vechimea în serviciul organelor securității statului de cel puțin 5 ani;
 2. clasa II – vechimea în serviciul organelor securității statului de cel puțin 3 ani.
Crucea "Pentru Merit" clasa I a Departamentului Poliției de Frontieră, se conferă polițiștilor de frontieră, care deja au fost decorați cu Crucea "Pentru Merit" clasa II (inclusiv Crucea "Pentru Merit" a Ministerului Afacerilor Interne), pentru merite repetate enumerate în pct.1 sau în cazuri excepționale, pentru acte de vitejie și merite deosebite în asigurarea securității frontierei de stat, combaterea criminalității transfrontaliere și migrației ilegale și menținerea ordinii publice polițiștilor de frontieră, care nu au fost decorați cu Cruce "Pentru Merit" clasa II.
Crucea "Pentru Serviciu Impecabil"
Clasa I
3

Clasa II
4

Clasa III
5

Clasa Veteran
6
Crucea "Pentru Serviciu Impecabil" a Departamentului Poliției de Frontieră se conferă polițiștilor de frontieră pentru:
 1. organizarea și dirijarea excelentă a activității;
 2. exercitarea ireproșabilă și responsabilă a obligațiilor de serviciu;
 3. contribuția adusă la prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere;
 4. rezultate meritorii în domeniul de activitate;
 5. curajul manifestat în cadrul misiunilor de serviciu.

Crucea "Pentru Serviciu Impecabil" a Departamentului Poliției de Frontieră cuprinde 4 clase și se conferă în dependență de vechimea neîntreruptă în serviciu în cadrul Poliției de Frontieră, inclusiv activitatea anterioară în Serviciul Grăniceri:
 1. Clasa I – vechimea în serviciu de cel puțin 15 ani;
 2. Clasa II – vechimea în serviciu de cel puțin 10 ani;
 3. Clasa III – vechimea în serviciu de cel puțin 5 ani.
 4. Clasa Veteran – statut de veteran obținut în conformitate cu legislația în vigoare.
Medalia "Pentru Cooperare"
7  Medalia "Pentru Cooperare" a Departamentului Poliției de Frontieră se conferă angajaților Poliției de Frontieră, cetățenilor Republicii Moldova și altor state pentru:
 1. contribuții deosebite aduse în susținerea Poliției de Frontieră; aportul deosebit adus în promovarea și dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituțiile similare din alte țări, instituțiile de drept din țară și cu societatea civilă per ansamblu.
Insigna "Eminent al Poliției de Frontieră"
8 Insigna "Eminent al Poliției de Frontieră" a Departamentului Poliției de Frontieră se conferă polițiștilor de frontieră pentru:
 1. exercitarea exemplară a obligațiilor de serviciu;
 2. rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor funcționale și în pregătirea profesională;
 3. cîștigătorii Concursului "Cel mai bun în profesie".
Insigna "Eminent al Poliției de Frontieră" se conferă polițiștilor de frontieră, care au vechimea în serviciu în organele securității statului cel puțin 3 ani, cu excepția cîștigătorilor Concursului "Cel mai bun în profesie".
Insigna de absolvent al Colegiului Național al Poliției de Frontieră
 9 Insigna de absolvent al Colegiului Național al Poliției de Frontieră se conferă absolvenților acestuia.
Insigna de Apartenenţă a Colaboratorului Departamentului Poliţiei de Frontieră
 10 Insigna de apartenență a colaboratorului se conferă polițiștilor de frontieră.
"Bereta de Onoare a Poliţiei de Frontieră"
 11 "Bereta de Onoare a Poliţiei de Frontieră" este un însemn al excelenţei profesionale ce se acordă ofiţerilor şi subofiţerilor Poliţiei de Frontieră cu rezultate deosebite în activitate, nivel înalt de pregătire, trăsături pozitive de caracter şi comportamentale, interes şi potenţial de dezvoltare de excepţie. Scopul Concursului este de a identifica şi recompensa cu dreptul de purtare a "Beretei de Onoare a Poliţiei de Frontieră", poliţiştii de frontieră cu nivel înalt de pregătire, trăsături pozitive de caracter şi comportamentale, interes şi potenţial de dezvoltare profesională de excepţie. Obiectivele, principiile, modul de organizare / desfăşurare ale Concursului, precum şi sistemul de punctare, evaluare şi desemnare a cîştigătorilor sunt transparente şi identice pentru toţi participanţii, indiferent de categoria de personal din care fac parte.
La Concurs sunt admişi poliţiştii de frontieră, care activează în cadrul Poliţiei de Frontieră cel puţin 24 luni şi au calificativul anual "bine" şi "foarte bine" la pregătirea profesională. Concursul se desfăşoară anual în cadrul Poliţiei de Frontieră. Sarcina de organizare şi gestionare a activităţilor aferente Concursului revine Direcţiei pregătire profesională a DGRU.
Bereta de Onoare a Poliţiei de Frontieră se înmînează în mod solemn în faţa formaţiei Departamentului Poliţiei de Frontieră.
Bereta de Onoare a Poliţiei de Frontieră se moşteneşte în modul stabilit de legislaţia civilă, iar în cazul lipsei moştenitorilor legali, acestea se transmit spre păstrare Muzeului Departamentului Poliţiei de Frontieră.