Cooperare Interinstituţională

În scopul realizării prevederilor Strategiei Managementului Integrat al Frontierei de Stat şi a sistemului de control al frontierei, în domeniul menţinerii cooperării cu structurile şi organele implicate, Departamentul Poliţiei de Frontieră asigură schimbul reciproc de informaţii şi date în vederea: prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale, criminalităţii transfrontaliere; gestionării cu sistemele informaţionale de evidenţă a datelor; menţinerii ordinii şi siguranţei publice la frontiera de stat şi asigurării inviolabilităţii frontierei de stat. Realizarea schimbului de date şi informaţii se efectuează în baza acordurilor inter-instituţionale de cooperare.

Lista
acordurilor interinstituţionale în domeniul schimbului de informaţii, încheiate de Poliţia de Frontieră a MAI
cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale ale RM

Nr. d/o

Denumirea acordului în vigoare

autoritate publică

Data încheierii acordului

1.

Acord între Departamentul Tehnologiilor Informaţionale şi Departamentul Trupelor de Grăniceri cu privire la colaborarea în domeniul schimbului de informaţii.

MTIC

(acord)

23.09.2003

2.

Protocol nr.1la Acordulîntre Departamentul Tehnologiilor Informaţionale şi Departamentul Trupelor de Grăniceri cu privire la colaborarea în domeniul schimbului de informaţii.

MTIC

07.12.2004

3.

Acord privind schimbul de informaţii şi colaborare între Serviciul Grăniceri al RM şi Departamentul de Executare pe lângă Ministerul Justiţiei.

Departamentul de Executare

17.10.2007

În vigoare

Termen nelimitat

4.

Acord privind schimbul de informaţii între SIS al RM şi SG al RM.

SIS

03.06.2008

(pe termen de un an şi acţiunea lui se va prelungi automat dacă Părţile nu vor interveni)

5.

Acord între MAI şi SG cu privire la colaborarea în domeniul schimbului de informaţii.

MAI

17.12.2008

(pe termen de un an, acţiunea lui se va prelungi automat dacă Părţile nu vor interveni)

6.

Acord între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova privind schimbul de informaţii.

CCCEC (CNA)

(acord)

24.12.2008

7.

Acord privind schimbul de informaţii între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova prin intermediul Sistemul Informaţional „WEB Acces”.

SV

(acord)

28.03.2009

8.

Acord adiţional nr.1la Acordulprivind schimbul de informaţii şi colaborare între Serviciul Grăniceri al RM şi Departamentul de Executare.

Departamentul de Executare

09.07.2009

În vigoare

Termen nelimitat

9.

Protocol adiţionalla Acordulîntre MAI şi SG cu privire la colaborarea în domeniul schimbului de informaţii din 17 decembrie 2008 cu privire la utilizarea bazelor de date ale SG în Sistemul Informaţional „Poldata” prin realizarea schimbului de informaţii, în mod automatizat, întemeiat în Web-servicii.

MAI

2010

10.

Protocol de completare a Acordului între MAI şi SG cu privire la colaborarea în domeniul schimbului de informaţii din 17.12.2008 privind utilizarea bazelor de date ale organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale Interpol prin intermediul Biroului Naţional Central Interpol în RM.

MAI

18.02.2010

(pe termen de un an şi acţiunea lui se va prelungi automat dacă Părţile nu vor interveni)

11.

Protocol privind completarea şi modificarea Acordului între MAI şi SG cu privire la colaborarea în domeniul schimbului de informaţii din 17.12.2008.

MAI

27.04.2010

12.

Acord între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova privind schimbul de informaţii prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Grăniceri „WEB Client SG” şi Sistemul informaţional „ASYCUDA”.

SV

(add. to acord)

18.05.2010

13.

Acord de cooperare în domeniul schimbului de informaţii cu privire la securitatea documentelor între

Ministerul afacerilor interne

Ministerul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

Ministerul justiţiei

Serviciul grăniceri

MAI

MTIC

MJ

(acord)

17.02.2011

14.

Acord privind schimbul de informaţii şi colaborare între SG al RM şi Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

05.04.2011

15.

Acord privind schimbul de informaţii şi colaborare între Serviciul Grăniceri al RM şi Oficiul Central de Probaţiune pe lângă Departamentul Instituţiilor Penetenciare.

Oficiul Central de Probaţiune pe lângă Departamentul Instituţiilor Penetenciare

18.04.2011

(termen nelimitat)

16.

Instrucţiunea de colaborare între Forţele Aeriene ale Armatei Naţionale şi Poliţia de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne.

Forţele Aeriene ale Armatei Naţionale

28 septembrie 2012

17.

Acord de colaborare între Inspectoratul General al Poliţiei şi Departamentul Poliţiei de Frontieră.

Inspectoratul General al Poliţiei

03 iulie 2013