Direcţia securitate internă

Direcția securitate internă este o subdiviziune structurală a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, autonomă, fără personalitate juridică, subordonată șefului Inspectoratului General și adjuncților acestuia.

Direcția asigură coordonarea generală a activității aferente domeniilor de consolidare a integrității angajaților, combaterii, depistării și documentării abaterilor disciplinare săvârșite de către angajații Inspectoratului și subdiviziunilor acestuia, supravegherea și controlul respectării legislației de către angajații IGPF, respectării drepturilor și intereselor legitime ale angajaților, protejarea demnității acestora în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcționale, desfășurarea măsurilor necesare pentru prevenirea, depistarea și contracararea infracțiunilor, contravențiilor, conflictelor de interese și abaterilor disciplinare în care aceștia sunt implicați, de a cerceta și întreprinde măsurile corespunzătoare întru înlăturarea cauzelor și condițiilor care au favorizat comiterea de către polițiști a abaterilor disciplinare și faptelor ilegale, precum și de a fortifica disciplina de serviciu.

Misiunea de bază a Direcției constă în realizarea competențelor atribuite Inspectoratului General în domeniul cultivării integrității, în vederea asigurării climatului de toleranță zero la corupție, combaterii, depistării și documentării abaterilor disciplinare. Totodată, direcția îți orientează activitatea în vederea orientării eforturilor întru identificarea și diminuarea riscurilor susceptibile manifestărilor de corupție.

Structura Direcției:

  • Secția nr.1
  • Secția nr.2
  • Secția nr.3

Adresa electronică: dsi@border.gov.md
Linia Anticorupție IGPF: (022) 259 675 
Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19

Șeful Direcției: comisar principal Burac Constantin
Telefon: (022) 259 707