Direcția juridică

17 September 2013

Direcția juridică este o subdiviziune independentă a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
Sarcinile principale ale Direcției sunt asigurarea juridică a activității Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, perfecționarea cadrului legislativ în domeniul managementului frontierei de stat, reglementarea chestiunilor ce țin de competența Inspectoratului, asigurarea legalității în domeniul constatării și examinării contravențiilor de către personalul Poliției de Frontieră, precum și reprezentarea Inspectoratului în faţa instanţelor de judecată de diferit nivel.

Structura Direcției:

  • Secția reprezentare și contencios
  • Secția reglementare juridică
  • Serviciul practică contravențională

Adresa de e-mail: dj.ac@border.gov.md
Telefon: (022) 259 770 
Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19

Șeful Direcției:
Telefon: (022) 259 604