Despre Frontiera de Stat

 
stemaRM

Frontiera de stat a Republicii Moldova reprezintă linia naturală sau convenţională care marchează limitele externe ale teritoriului asupra căruia Republica Moldova îşi exercită suveranitatea exclusivă pe uscat, pe sectoarele acvatice, subterane, aeriene şi care trece, în linie dreaptă, de la un semn de frontieră la altul ori, acolo unde frontiera de stat nu este marcată în teren cu semne de frontieră, de la un punct de coordonate la altul. Pe fluvii şi pe celelalte ape curgătoare frontiera de stat este cea stabilită prin tratatele încheiate de Republica Moldova cu statele vecine, respectîndu-se principiul dreptului internaţional, conform căruia frontiera de stat trece pe mijlocul şenalului navigabil principal, iar pe apele curgătoare nenavigabile, pe la mijlocul pînzei de арă.

Frontiera de stat stabileşte limitele spaţiale de acţiune a suveranităţii de stat a Republicii Moldova.

Lungimea totală a frontierei de stat a Republicii Moldova este de 1906 km, dintre care pe uscat 955 km, iar pe apă 951 km.

Partea de vest a Republicii Moldova se mărgineşte cu România, iar partea de est cu Ucraina.

desprefrontieradestat