Direcția regională Centru

Direcția regională Centru - subdiviziune din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, cu statut de persoană juridică de drept public. Misiunea Direcției constă în organizarea şi desfăşurarea unui complex de măsuri de primire, depozitare şi distribuire a armamentului, muniţiilor, mijloacelor speciale, echipamentelor, mijloacelor de transport, inventar medical şi sanitar-veterinar, uniformelor, precum şi de întreţinere a imobilelor şi amenajare a teritoriului IGPF.

Funcţiile de bază ale Direcției constau în evidenţa, păstrarea şi transportarea bunurilor; întreţinerea imobilului şi a teritoriului IGPF; asigurarea funcţionării şi exploatării transportului auto; organizarea serviciului gardă şi regim; asigurarea disciplinei, instruirii şi perfecţionării permanente, precum şi legalităţii, protecţiei juridice şi sociale a personalului Direcției; organizarea activităţii curativ-profilactice în cadrul Poliţiei de Frontieră şi, nu în ultimul rând, promovarea imaginii pozitive a IGPF, prin implementarea valorilor culturale şi tradiţiilor instituţiilor.
Telefon: (022) 259 666
Adresa electronică: catmii@border.gov.md

Șef al Direcției regionale Centru, 
Telefon: (022) 264 545