Traversarea frontierei în perioada stării de urgență

Перетин кордону під час надзвичайного стану

Urmare a războiului din Ucraina și gestionării a fluxului de personae care se evacuează din Ucraina, pe teritoriu lRepublicii Moldova a fost decretată stare de urgență. 
Pe durata stării de urgență, Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova, a aprobat o serie de măsuri întru gestionarea eficientă a fluxului migrațional.
Astfel, la traversarea frontierei moldo-ucrainene, Poliția de Frontieră permite cetățenilor ucraineni și a altor străini care vin direct de pe teritoriul Ucrainei, intrarea în Republica Moldova, inclusiv si tranzitarea, în baza următoarelor acte de identitate (inclusiv cu termenul de valabilitate expirat):
a)    pentru minori – certificatul de naștere, actul de identitate național, pașaport ordinar, inclusiv alte tipuri de documente care permit identificarea persoanei, inclusiv copiile acestora sau în format electronic (diia.gov.ua);
b)    pentru maturi – actul de identitate național, pașaport ordinar, inclusiv alte tipuri de documente care permit identificarea persoanei, inclusiv copiile acestora sau în format electronic (diia.gov.ua).
Notă: Pct.1 din Dispoziția CSE nr.1 din 24.02.2014
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitie_cse_1_24.02.2022_modif_d_3.5.6.7.8.10.18.20.21.25.28.55_0.pdf

Este de menționat faptul că cetățenii ucraineni care intră în regim facilitat și se află pe teritoriul Republicii Moldova, pot părăsi teritoriul Republicii Moldova spre Ucrainaîn baza actelor de indentitate menționate mai sus, doar o singură dată. 
Pentru ieșirile ulterioare din Republica Moldova spre Ucraina, sunt  necesare actele de călătorie valabile, și anume:
a)    pentru minori - pașaportul internațional valabil (sau titlul de călătorie pentru reîntoarcere în Ucraina ori certificatul de cetățenie – eliberate de misiunile diplomatice ale Ucrainei).
b)    pentru maturi - pașaportul internațional valabil (sau titlul de călătorie pentru reîntoarcere în Ucraina ori certificatul de cetățenie – eliberate de misiunile diplomatice ale Ucrainei).
Notă: Pct.11 – 12din Dispoziția CSE nr.1 din 24.02.2014
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitie_cse_1_24.02.2022_modif_d_3.5.6.7.8.10.18.20.21.25.28.55_0.pdf

Subsecvent, atragem atenția că cetățenii ucraineni pot intra în Republica Moldova din România și prin punctul de trecere Chișinău, aerian, în bazaurmătoarelor acte:
a)    pentru minori - pașaportul internațional valabil (sau titlul de călătorie pentru reîntoarcere în Ucraina ori certificatul de cetățenie – eliberate de misiunile diplomatice ale Ucrainei).
b)    pentru maturi - pașaportul internațional valabil (sau titlul de călătorie pentru reîntoarcere în Ucraina ori certificatul de cetățenie – eliberate de misiunile diplomatice ale Ucrainei).
Pentru informații suplimentare privind regulile de trecere a frontierei de stat puteți apela linia verde a Poliției de Frontieră (022259717).