Ședința de lucru între reprezentanții IGPF și  UNEJ

igpf

O ședință de lucru a avut loc la sediul IGPF, la inițiativa reprezentanților UNEJ în prezența șefei adjuncte a Poliției de Frontieră, Diana Salcuțan.

În intervenția sa, șefa adjunctă a reiterat că Poliția de Frontieră este receptivă la inițiativele executorilor judecătorești și mizează în continuare pe transparență și conlucrare eficientă între entități.

În cadrul reuniunii au fost abordate teme ce țin de eficientizarea mecanismului de executare silită a documentelor executorii, digitalizarea procesului prin utilizarea semnăturii electronice şi documentului electronic, asigurarea unui schimb de informații într-un mediu digital securizat, dar și discutarea carențelor și aspectelor problematice în cadrul acestui proces continuu, în marea lor majoritate fiind identificate soluții de consens.

Totodată, părțile au discutat oportunitatea actualizării Acordului de colaborare existent dintre IGPF și UNEJ, în vederea ajustării acestuia la realitățile domeniilor gestionate de entități.

În final, reprezentanții UNEJ au apreciat pozitiv derularea proceselor în activitățile comune și au mulțumit conducerii IGPF pentru deschidere și buna colaborare.