Direcţia tehnologia informaţiei a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

SPRE ATENŢIA SOLICITANTULUI!

Pentru a solicita informaţia privind traversarea frontierei de stat de către persoane sau mijloace de transport, este necesar de respectat următoarele condiţii:

1. Informaţia privind traversarea frontierei de stat, conform pct.21¹ al Conceptului tehnic al Sistemului informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 07.07.2008 „cu privire la Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră”, se eliberează pe o perioadă ce nu depăşeşte 5 ani de la data curentă;

2. Pentru a iniţia procedura de eliberare a informaţiei cu privire la traversarea frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport se completează formularul C-1;

3. Întru evitarea eliberării informaţiei solicitate persoanelor terţe, datele cu caracter personal se vor elibera numai persoanelor la care se referă informaţia sau reprezentantului legal al acestora, precum şi la solicitarea organelor de urmărire penală şi instanţei de judecată;

4. În conformitate cu Anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.896 din 27.10.2014 ,,Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne”, informaţia solicitată este furnizată contra plată:

Nomenclatorul serviciilor prestate contra plată de către Inspectoratul General al Poliţiei
de Frontieră al MAI
1. Eliberarea informației cu privire la traversarea frontierii de stat de către persoana fizică sau unitatea de transport, în timp de:  
10 zile 25,00 lei
1 zi 50,00 lei
2. Eliberarea informației statistice cu privire la traversara frontierii de stat de către persoane fizice cu mijloace de transport, în timp de:  
10 zile 100,00 lei
1 zi 300,00 lei

5. Eliberarea informaţiei în timp de o zi:
     a. Pentru cererile depuse între orele 08:00-10:00 informaţia poate fi ridicată între orele 16-00-16:30 a zilei curente;
     b. Pentru cererile depuse între orele 10:00-17:00 informaţia poate fi ridicată între orele 16-00-16:30 a zilei următoare;

6. Taxa poate fi achitată la orice bancă comercială (vezi rechizitele bancare ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră);

7. Informaţia cu caracter personal poate fi eliberată altei persoane exlusiv în baza procurii de reprezentare a persoanei în privinţa căreia se solicită informaţia sau în baza mandatului avocatului întrucât datele respective au caracter confidenţial şi sunt prelucrate, protejate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133, din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

8. Cererile depuse, care nu vor întruni condiţiile prevăzute, nu vor fi acceptate spre examinare. Acestea vor putea fi aplicate în mod repetat.

Date de contact:
or. Chișinău, str. Petricani 19
tel. +373-22-259-749; +373-22-259-709.