Direcția dezvoltare strategică și asistență externă

Direcţia dezvoltare strategică şi asistenţă externă este o subdiviziune structurală a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, constituită în scopul consolidării capacităţilor de planificare strategică, analiză, monitorizare, evaluare şi raportare privind implementarea politicilor publice naţionale, sectoriale şi intersectoriale, îmbunătăţirii calităţii actului decizional, precum şi asigurării procesului de programare, implementare şi monitorizare a proiectelor şi programelor de asistenţă externă.
Direcţia participă la identificarea căilor de modernizare ale conceptului de management integrat al frontierei de stat în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene şi de a asigura sporirea eficienţei, eficacităţii şi durabilităţii asistenţei externe acordate Poliţiei de Frontieră de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare, în vederea securizării frontierei de stat, inclusiv în scopul prevenirii şi combaterii, în limitele competenţei, a criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale.

Structura DDSAE a IGPF:

  • Secția planificare strategică
  • Secția proiecte de asistență externă

Adresa electronică: dppa@border.gov.md
Telefon: (022) 264 557

Șef al Direcției dezvoltare strategică și asistență externă, comisar Pîslăraș Mihail
Telefon:
(022) 264 519
Adresa electronică: mihail.pislaras@border.gov.md