Proiectul TRABOR la final de implementare (VIDEO)

cesf

În format online a avut loc ședința de totalizare și închidere a proiectului „Consolidarea capacității de instruire a Poliției de Frontieră în Republica Moldova (TRABOR)”. Beneficiar primar al acestui proiect este Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei (CESF) al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, iar în calitate de implementator fiind Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) în Moldova.
 
Printre principalele livrabile ale proiectului este Concepția de Dezvoltare Strategică a CESF, elaborată în bază recomandărilor experților externi cu privire la planificarea, organizarea și desfășurarea pregătirii polițiștilor de frontieră în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. De asemenea, plus valoare pentru instituție a fost organizarea vizitelor de studiu și atelierelor de instruire a formatorilor din cadrul CESF. Menționăm că prin intermediul acestui proiect, în cadrul CESF a fost amenajată cu mobilier și echipament specific o sală de instruire prin simulare în domeniul controlului (linia I/II)  trecerii  frontierei de stat.
 
În cadrul ședinței, conducerea IGPF a menționat că dezvoltarea Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei se datorează, în mare parte, suportului partenerilor externi de dezvoltare prin implementarea mai multor proiecte de asistență externă, inclusiv a proiectului TRABOR, care a contribuit la modernizarea instituției de învățământ specializat, prin armonizarea Curriculei la standardele europene.

La rândul lor, reprezentanții Misiunii OIM în Republica Moldova și-au exprimat încrederea că rezultatele proiectului vor fi replicate și redistribuite la alte autorități naționale relevante, evocând, totodată importanța menținerii unei cooperări durabile cu instituțiile similare din statele membre ale UE.

În încheierea discuțiilor, Secretarul de stat al MAI Jana Costachi a subliniat importanța activităților realizate în cadrul proiectului TRABOR în dezvoltarea CESF, reiterând necesitatea dezvoltării cooperări și interoperabilități eficiente, atât pe orizontală, cât și pe verticală.
 
Informații de suplimentare:
Proiectul „Consolidarea capacității de instruire a Poliției de Frontieră în Republica Moldova”.
Finanțator: Fondul Internațional de Dezvoltare al OIM.
Implementator: Misiunea OIM în RM.
Beneficiar: CESF al IGPF.
Buget proiect: 200 000 USD.
Perioada de implementare: 1 octombrie 2019 – 30 Septembrie 2021.
Scopul proiectului: Implementarea politicii de stat în domeniul MIFS prin modernizarea capacității de instruire a Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei, care se află în gestiunea IGPF.