Parteneriat durabil între IGPF și UNHCR 

igpf

Poliția de Frontieră a fost gazda reprezentantului regional din cadrul Biroului Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) pentru Europa Centrală din Budapesta, Roland Sebastian Schilling.

În alocuțiunea sa, șeful adjunct al IGPF, Valentin Fiodorov, și-a exprimat gratitudinea pentru suportul substanțial oferit de UNHCR de-a lungul timpului, dar mai cu seamă în perioada pandemică. Referință la dotarea angajaților Poliției de Frontieră cu echipament individual de protecție, inclusiv și migranții care primesc asistență medicală în cadrul Centrului Medical al IGPF. 

Subiectele abordate de cei doi oficiali au vizat activitatea instituțională și, în mod particular, asigurarea accesului în teritoriu și la procedura de azil la frontiera de stat a tuturor străinilor care manifestă voința exprimată în scris sau oral de a solicita azil pe teritoriul Republicii Moldova, precum și asistența medicală oferită acestora în condițiile actualei pandemii.

Aferent acestei idei, a fost menționat despre crearea și dotarea unui birou de imunizare pe teritoriul IGPF cu suportul UNHCR, condiție care va permite eliminarea tuturor barierelor care ar putea împiedica accesul solicitanților de azil sau refugiaților la vaccinul împotriva Covid-19. 

Unificarea eforturilor Poliției de Frontieră în comun cu partenerii externi de dezvoltare este o prioritate strategică de dezvoltare instituțională în condițiile în care digitalizarea proceselor operaționale este o parte inerentă a reformelor propuse. 

În acest context, domnul Fiodorov a menționat faptul că eficientizarea aspectelor de conlucrare cu populația și respectiv prestarea unor servicii de calitate cetățenilor, cât și îmbunătățirea condițiilor de muncă și modernizarea procedeelor de activitate, pot fi materializate cu sprijinul partenerilor externi de dezvoltare prin investiții în infrastructură, dotare tehnică și introducerea unor metode inovative de control al frontierei, menite să combată criminalitatea transfrontalieră într-o manieră impecabilă.