Noi măsuri de control al infecției Covid-19 la trecerea fronterei pe sensul de intrare în Moldova

stop covid19

Din data de 19 iulie 2021 intră în vigoare Hotărârea nr.57 a CNESP din 17 iulie 2021, unde sunt prevăzute noi măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19 la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în R. Moldova.

Astfel că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va stabili lista țărilor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zone roșii. Lista va fi se actualizată o dată la 7 zile, în ziua de vineri, urmând a intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare. 

O sinteză a Hotărârii 57 a CNESP găsiți aici

Intrarea în Republica Moldova din țările clasificate ca zonă verde

3.3. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, în una sau mai multe ţări clasificate ca zonă verde (inclusiv cele care au tranzitat țări clasificate ca zonă roșie în termen ce nu depășește 24 ore) sunt obligate să prezinte rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace proprii. Confirmarea se prezintă pe suport de hârtie sau în format electronic, în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.
Notă: Termenul de 72 ore se calculează din ora prelevării probelor/efectuării testului indicată în actul confirmativ. În cazul călătoriilor pe cale aeriană cu escală prin aeroporturile altor state, termenul de 72 ore se calculează până la prima îmbarcare din țara de pornire.

3.4. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde şi nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 prevăzut la pct.4, vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor.

3.5. Excepţii de la prevederile pct.3.3. și pct.3.4., se stabilesc pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

3.5.1)  persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării, prezentată pe suport de hârtie sau în format electronic, este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

3.5.2)  copiii cu vârsta de până la 6 ani;

3.5.3)  elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfăşurarea studiilor, participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora;

3.5.4)  minorii cu vârsta de până la 18 ani, însoțiți de persoane posesori ai unui act confirmativ de administrare a vaccinului anti-COVID-19, eliberat de instituțiile abilitate ungare, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Excepția are la bază prevederile înțelegerii convenite între Republica Moldova și Ungaria;

3.5.5)  conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren. Această excepție este valabilă până la 01 august 2021;

3.5.6) persoanele care călătoresc din motive imperative de sănătate sau umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

3.5.7)  lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi.

3.5.8)  posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora – stabilite conform Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar.

3.5.9)  persoanele în tranzit (care nu depășeșește 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova). Itinerarul tranzitării se stabilește de către polițistul de frontieră în comun cu solicitantul.

3.5.10)  persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanții legali ai acestora, dovedit prin documente confirmative în acest sens.

3.5.11)  persoanele care deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor antiCOVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ, prezentat pe suport de hârtie sau în format electronic, este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației;

Intrarea în Republica Moldova din ȚĂRILE CLASIFICATE CA ZONĂ ROȘIE

3.6.  Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă roșie (inclusiv cei care au tranzitat țări clasificate ca zonă verde) vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor.

3.7.  Excepţii de la prevederile pct.3.6. se stabilesc pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

3.7.1)  persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării, prezentată pe suport de hârtie sau în format electronic, este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.  

3.7.2)  copiii cu vârsta de până la 6 ani;

3.7.3)  copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace proprii. Confirmarea se prezintă pe suport de hârtie sau în format electronic, în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

3.7.4) persoanele care deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor antiCOVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ, prezentat pe suport de hârtie sau în format electronic, este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației.

3.7.5) persoanele în tranzit (care nu depășește 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

3.8. Persoanele care se află în regim de autoizolare, sosite din țările clasificate ca zonă verde sau roșie, pot întrerupe acest regim după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova va fi efectuată prin culoarul de frontieră stabilit de polițistul de frontieră în comun cu solicitantul tranzitării, între punctele de trecere a frontierei de stat, în termen de până la 24 ore.

Notă: Nu se va considera TRANZITARE cazurile în care punctul de intrare și punctul de ieșire, solicitate pentru tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, sunt situate pe același segment de frontieră.

La intenția persoanei de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, șeful de schimb/superiorul patrulei va informa persoana, în mod obligatoriu, despre condițiile necesare tranzitării, culoarul stabilit de comun cu solicitantul, timpul necesar pentru tranzitare, care nu va depăși 24 de ore, precum și răspunderea în caz de nerespectare a cerințelor/condițiilor pentru tranzitare. Ulterior, îi va elibera formularul completat al Itinerarului de tranzit al teritoriului Republicii Moldova.