Intensificarea cooperării în lupta cu traficul ilicit și criminalitatea transfrontalieră

igpf

Ieri, 17 ianuarie 2023, un protocol de cooperare a fost semnat între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit „Viitorul” (ACTIV). 

Semnarea documentului, dar și discuții pe marginea aspectelor ce vizează necesitatea unificării eforturilor în combaterea ilegalităților transfrontaliere, a avut loc în cadrul unei întrevederi de lucru între conducătorii IGPF și ACTIV.

Totodată, reuniunea a oferit prilejul unui schimb de opinii asupra posibilităţilor de conlucrare și a susținerii reciproce în implementarea inițiativelor pe linia informării, conștientizării și educării publicului și al autorităților cu privire la efectele negative ale traficului ilicit și criminalității transfrontaliere.

În această ordine de idei, unanim a fost salutată această inițiativă de cooperare multidimensională, care prevede și o serie de activtăți de instruire, ateliere de lucru, schimb de bune practici care, cu certitudine, vor contribui la întărirea capacităților instituționale ale autorităților de aplicare a legii.