Legislația Relevantă a UE

 • Tratatul de la Lisabona;
 • Programul de la Stockholm – o Europă deschisă şi sigură în serviciul cetăţenilor şi pentru protejarea acestora (martie 2010);
 • Strategia de Securitate internă a UE “Către un model european de securitate (februarie 2010);
 • Concluziile Consiliului UE privind 29 măsuri de consolidare a protecţiei frontierei externe şi de combatere a migraţiei ilegale (martie 2010);
 • Strategia privind dimensiunea externă a JAI: Libertate, Securitate şi Justiţie la nivel global (februarie 2010);
 • COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, analizînd crearea unui sistem european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR);
 • Regulamentul 415/2003/CE al Consiliului din 27 februarie 2003 privind eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit;
 • Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulate şi şedere ре teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora;
 • Directiva 2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligaţia operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii;
 • -Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene;
 • Regulamentul 562/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane şi modificările acestuia;
 • Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a dispoziţiilor Convenţiei Schengen;
 • Recomandarea Comisiei С (2006) 5186 final din 6 noiembrie 2006 de redactare a unui „Ghid practic pentru grăniceri (Ghidul Schengen)” comun pentru a fi utilizat de către autorităţile competente din statele membre atunci când desfăşoară controlul persoanelor la frontieră şi modificarea acestuia С (2008) 2976 final;
 • Concluziile Consiliului din 4-5 decembrie 2006 privind gestionarea integrată a frontierelor (cea de a 2768-a reuniune a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne desfăşurată la Bruxelles);
 • Regulamentul 863/2007/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de intervenţie rapidă la frontieră şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului în ceea ce priveşte acest mecanism şi de reglementare a sarcinilor şi a competenţelor agenţilor invitaţi;
 • Comunicările Comisiei din 13 februarie 2008, denumite „pachetul privind frontierele”;
 • Concluziile Consiliului din 5-6 iunie 2008 privind gestionarea frontierelor externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (cea de 2873-a reuniune a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne desfăşurată la Luxemburg);
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 • baner_guvern_md
 • baner_moldova_md
 • baner_parlament_md
 • baner_presedinte_md
 • banner_MAI
 • bb1_igp2
 • bb2_protectie civila
 • bb3_carabinieri
 • bb4_biroul migratie si azil
 • bb5_academia stefan cel mare
 • bb6_dinamo1
 • cnpdcp
 • vama
 • vy_moficial