Întrebări frecvente

ÎNTREBĂRILE ADRESATE FRECVENT REFERITOR LA REGULILE DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT

1. Unde se permite traversarea frontierei?

Traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova este permisă numai prin punctele de trecere, fixate în acordurile internaţionale ale Republicii Moldova cu ţările vecine.

2. Prin care puncte de trecere poate traversa frontiera de stat cetăţeanul Republicii Moldova şi prin care puncte de trecere pot traversa cetăţenii altor state?

Pe sectorul frontierei de stat moldo-române atât cetăţenii Republicii Moldova, cât şi cei ai României pot traversa frontiera de stat prin toate punctele de trecere amplasate pe acest sector.

Pe sectorul frontierei de stat moldo-ucrainene atât cetăţenii Republicii Moldova, cât şi cei ai Ucrainei pot traversa frontiera de stat prin toate punctele de trecere, conform „Acordului intre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere ale frontierei de stat moldo-ucrainene şi simplificarea formalităţilor de trecere a frontierei de către cetăţenii care locuiesc în raioanele de frontieră” din 11.03.1997

Cetăţenii altor state pot traversa frontiera de stat numai prin punctele de trecere deschise pentru traficul internaţional.

3. Care sunt documentele necesare pentru a traversa frontiera de stat?

Orice stat la traversarea frontierei este în drept să solicite de la persoanele ce traversează frontiera de stat documentele necesare valabile pentru trecerea frontierei de stat conform legislaţiei interne şi acordurilor internaţionale. Lista documentelor necesare la diverse state diferă, însă de regulă toate statele solicită paşaportul pentru călătorii în străinătate şi posesia vizei valabile (dacă nu sunt alte acorduri privind scutirea regimului de viză). Se recomandă obţinerea vizei în ambasadele sau instituţiile consulare corespunzătoare.

4. Ce documente sunt necesare la traversarea frontierei de către minori? Au nevoie bunicii de procură pentru însoţirea nepoţilor (fără părinţi)?

Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal al cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.

În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţământul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţământul acestora, exprimat prin decizia autorităţii tutelare.

Persoanele care au încheiat căsătorie legală până la atingerea vârstei de 18 ani pot ieşi/intra în/din Republica Moldova fără declaraţie de la reprezentanţii lor legali.

5. Unde se poate primi viza?

Viza Republicii Moldova se eliberează la oficiile consulare, precum şi la ambasadele Republicii Moldova.

6. Cu ce state Republica Moldova are regim fără vize?

Republica Moldova are regim fără vize cu ţările CSI (cu excepţia Turcmenistanului), Coreea de Nord, Cuba, Vietnam, San Marino (doar în scop turistic).

7. Cum trebuie de procedat în cazul pierderii documentelor în străinătate?

În cazul pierderii documentelor în străinătate, cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi în termeni restrânşi să se adreseze în oficiile consulare sau în ambasadele Republicii Moldova din apropiere pentru obţinerea titlului de călătorie, iar în cazul lipsei acestora de adresat la organele de poliție ale statului dat.

8. Cum trebuie de procedat în cazul în care documentele sunt deteriorate (spălate cu îmbrăcămintea, murdărite, rupte, etc.)?

Dacă documentele au fost deteriorate pe teritoriul Republicii Moldova, cetăţenii Republicii Moldova pot să se adreseze la Ministerul Dezvoltării Informaţionale sau la oficiile teritoriale pentru obţinerea noului document. Dacă aceasta a avut loc în străinătate, este necesar de adresat în oficiile consulare sau ambasadele Republicii Moldova în străinătate, iar în cazul lipsei acestora de adresat la organele de politie ale statului dat.

9. Ce se poate de întreprins în cazul în care documentele dispun de deteriorări mecanice (au fost spălate împreună cu alte haine, murdărite, rupte, etc.)?

În cazul în care cetăţenii Republicii Moldova şi-au deteriorat documentele de călătorie pe teritoriul Republicii Moldova, aceştia se vor adresa Ministerului Tehnologiilor Informaţionale sau subdiviziunilor teritoriale ale acestuia pentru obţinerea unui document nou. Dacă deteriorarea documentului de călătorie s-a produs în afara Republicii Moldova, atunci aceştia urmează să se adreseze la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare şi, în absenţa lor, la organele de poliţie ale statului respectiv.

10. Unde are loc înregistrarea cetăţenilor străini care intră pe teritoriul Republicii Moldova?

Evidenţa cetăţenilor străini şi apatrizilor care sosesc în Republica Moldova se efectuează la momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova de către aceştia prin introducerea datelor de identificare a documentelor în Registrul de Stat al Populaţiei.

Permisiunea pentru şederea legală a cetăţenilor străini sau apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, pe o perioadă de 90 zile timp de 6 luni, este prezentă în documentele naţionale de identificare a persoanei în formă de marcări corespunzătoare efectuate de către colaboratorii Poliţiei de Frontieră a MAI al RM prin care se atestă trecerea frontierei de stat.

Cetăţenii străini şi apatrizii care au şedere temporară legală în Republica Moldova sunt în drept să se afle pe teritoriul ţării până la 90 zile timp de 6 luni, începând cu prima zi de la intrare în ţară sau cu altă perioadă indicată în viză, emisă de organele abilitate ale Republicii Moldova fără depăşirea termenului cu excepţia străinilor – deţinătorii buletinului de identitate pentru apatrizi sau persoane fără viză de reşedinţă.

Cetăţenii străini şi apatrizii care sosesc în Republica Moldova pe la sectorul frontierei de stat moldo-ucrainean, necontrolat de autorităţile moldovenești, timp de 72 ore din momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova sunt obligaţi să declare despre faptul intrării la orice punct de trecere al frontierei de stat, la orice subdiviziune de evidenţă şi documentare a populaţiei Î.S. „CRIS „Registru”, sau la subdiviziunile Biroului migraţie şi azil cu prezentarea documentului naţional de identitate, care permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova în scopul punerii la evidenţă.

Stimaţi vizitatori!

Dacă nu aţi găsit răspuns la întrebarea care vă interesează referitor la regulile de traversare a frontierei pe pagina aceasta, puteţi să adresaţi întrebarea dvs. specialistului nostru +373 (22)259-717.

ÎNTREBAȚI!