A fost reevaluată acreditarea Direcției expertiză a documentelor 

expertiza

Profesionalismul și rezultatele înregistrate de către specialiștii din cadrul Direcției expertiză a documentelor a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au fost apreciate de Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova „MOLDAC”. Acest merit a fost oferit în urma reevaluării sistemului de management al Direcției.

Astfel,  în perioada 11 - 12 octombrie, conform prevederilor Standardului  SM EN ISO/IEC 17025:2018 - „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”, a fost stabilită și reconfirmată calitatea serviciilor prestate de către Direcției expertiză a documentelor. Certificatul de acreditare recprezintă un mijloc excelent de furnizare a încrederii, care permite autorităților statului și societății de a se baza cu certitudine pe rezultatele obținute în cadrul Direcției.

Șeful adjunct al Poliției de Frontieră, Valentin Fiodorov și-a exprimat recunoștința față de echipa de evaluare pentru recomandările de îmbunătățire a sistemului de management din cadrul Direcției. De asemenea a apreciat sprijinul oferit timp de patru ani de la obținerea acreditării și completarea primului ciclu de acreditare.

NOTĂ: Direcția expertiză a documentelor este o subdiviziune criminalistică de expertiză judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, fondată în anul 2012.
Misiunea direcției constă în aplicarea mijloacelor tehnice speciale şi metodelor tehnico-ştiinţifice la examinările tehnice a documentelor de călătorie, asigură gestionarea colecţiilor documentelor de călătorie autentice şi false, sistemelor informaţionale şi bibliotecilor electronice privind documentele de călătorie.