Cele mai multe denunțuri de corupție înregistrate în Direcția regională Sud

sud

Raportul de activitate al  Direcției regionale Sud pentru primul semestru 2022 a fost audiat ieri, 26 iulie, în cadrul ședinței de totalizare. Ședința s-a desfășurat  la sediul SPF „Copceac”, în prezența echipei manageriale a IGPF. 

În cadrul reuniunii, au fost prezentate rezultatele și progresele pe domeniile de activitate ale Direcției, fiind propuse obiectivele de implementare a strategiilor de lucru pentru al II-lea semestru, cu punctarea priorităților și soluțiilor de rezolvare a acestora. De asemenea, au fost puse în discuție și analizate problemele și riscurile existente, dar și influența acestora asupra situației pe sectoarele de responsabilitate ale Direcției regionale, precum și măsurile ce necesită a fi întreprinse în vederea administrării eficiente a activităților pe fiecare domeniu în parte.

Conform datelor înregistrate, s-a constatat o creștere a fluxului de persoane și mijloace de transport care au traversat frontiera în această perioadă, fiind semnalată odată cu relaxarea restricțiilor de circulație impuse de pandemia Covid-19, dar și din cauza războiului din Ucraina.  A fost menționat că, numărul cazurilor de încălcare a legislației frontaliere a cunoscut o descreștere, totalul evenimentelor înregistrate în perioada de referință fiind în număr de 1324, față de 2146 evenimente din perioada similară a anului 2021. 

Principalii factori de risc rămân a fi migrația ilegală, contrabanda cu produse de tutungerie, traficul ilicit de mărfuri și alte substanțe interzise, precum și frauda documentară. 

Pe finalul ședinței, au fost punctate strategiile și prioritățile pentru următoarea perioadă, fiind pus accent în special pe menținerea capacităților subdiviziunilor în domeniul controlului frontierei de stat, precum și dezvoltarea capacităților profesionale ale personalului Direcției regionale Sud. O altă prioritate a vizat consolidarea dialogului bilateral cu partenerii de cooperare, în scopul asigurării eficienței în acțiuni, precum și realizarea schimburilor de informații și interoperabilității cu autoritățile naționale și internaționale.

Șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a adus mulțumiri polițiștilor și polițistelor de frontieră din Sudul țării pentru rezultatele obținute, mai ales în condițiile riscului sporit cauzat de afluxul migrațional, menționând că, și în continuare, este necesară o consolidare a eforturilor comune pentru gestionarea eventualelor riscuri frontaliere. Șeful IGPF a mai punctat că, angajații Poliției de Frontieră trebuie să manifeste disciplină, responsabilitate maximă și dedicație în realizarea misiunilor de serviciu, care trebuie să fie realizate doar în corespundere cu legea. 

„Este unica Direcție regională care are, cel puțin în ultima jumătate de an, cele mai multe sesizări ale tentativelor de corupere a angajaților în timpul exercitării atribuțiilor funcționale. Prin aceste sesizări este descurajat fenomenul de corupție. Acesta este un rezultat al activității, iar noi vom întreprinde acțiuni de motivare a personalului. Vom investi în oameni, în pregătire și instruire continuă, dar și în tehnologizarea proceselor pentru controlul și supravegherea frontierei de stat, inclusiv vom implementa eficient mecanismele de digitalizare a procesului de eliberare a permiselor”, a menționat Rosian Vasiloi.

Totodată, conducerea IGPF a subliniat importanța unei conlucrări la nivel regional cu celelalte subdiviziuni ale MAI, cu autoritățile publice locale, precum și cu ofițerii FRONTEX, astfel încât să se realizeze un climat de siguranță tuturor cetățenilor și de contracarare a fenomenului infracțional transfrontalier.