Direcția cooperare internațională

Direcția cooperare internațională este subdiviziune structurală a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, misiunea căreia constă în crearea, monitorizarea implementării și dezvoltării cadrului de cooperare bilaterală și multilaterală internațională, în scopul promovării intereselor instituționale legate de consolidarea securității la frontiera de stat și de procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.
Direcția coordonează, organizează și dezvoltă cooperarea Inspectoratului cu subiecții internaționali ai managementului integrat al frontierei de stat, elaborează și promovează proiecte de tratate internaționale în domeniul de frontieră, asigură realizarea măsurilor protocolare.
adresa: mun.Chișinău, str. Petricani 19
email: rel.int@border.gov.md

Șef Direcție: Eugen Levco - tel. 022 259 639, email: eugen.levco@border.gov.md

Structura Direcției:
Secția cooperare internațională și tratate
(șef Secție: 

Serviciul protocol
(șef Serviciu: Olesea Coca - tel. 022 264 552, email: olesea.coca@border.gov.md)