Curs de instruire pe dimensiunea de gen

igpf

„Egalitatea de gen în administrația publică. Analiza actelor/deciziilor din perspectiva egalității de gen”  este genericul unui curs de dezvoltare profesională la care au participat cinci angajate ale Poliției de Frontieră.

Pe parcursul a două zile, polițistele de frontieră și-au aprofundat cunoștințele în domeniul de referință, și-au dezvoltat abilitățile practice, dar și într-un anumit grad și-au format competențe profesionale pe dimensiunea egalității de gen. Activitățile desfășurate în cadrul cursului au avut drept scop și formarea unor premise privind asigurarea integrării și implementării principiului egalității între femei și bărbați în politicile publice ale instituției, programe, acte normative, astfel facilitând crearea unei administrații publice performante și promovarea egalității de gen în societate.

Cursul a finalizat cu evaluarea activității participanților și înmânarea Certificatelor. 

Beneficiarii acestui curs au fost personalul cu funcții de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Poliției, Ministerului Apărării, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului Vamal. Sesiunea de instruire s-a desfășurat la Academia de Administrare Publică, fiind organizată de către Departamentul dezvoltare profesională AAP și entitatea UN WOMEN.