Angajații Poliției de Frontieră își îmbunătățesc nivelul de cunoaștere a limbii engleze în domeniul de specialitate

IGPF

În perioada 17 ianuarie - 28 februarie 2023 se desfășoară, în format e-learning, un curs de perfecționare a limbii engleze pentru polițiștii și polițistele de frontieră din Republica Moldova. 

English Language for Border and Coast Guarding - Level 1: EBCGLI/2023/31, este elaborat de către Agenția FRONTEX în domeniul specific supravegherii și controlului trecerii frontierei de stat. Orele de curs sunt adresate autorităților de frontieră ale statelor membre, cât și țărilor candidate ale UE, fiind organizat în cadrul platformei „Virtual Aula FRONTEX”.
 
Scopul cursului este de a dezvolta capacitățile profesionale ale angajaților Poliției de Frontieră privind terminologia specifică legată de securitatea frontierei de stat, inspirate din scenarii reale și bazate pe studii de caz, inclusiv din activitățile desfășurate în timpul operațiunilor comune FRONTEX.

Subsidiar, informăm că astfel de instruiri vor fi organizate pe parcursul anului 2023, încât să ofere oportunitatea participării tuturor angajaților Poliției de Frontieră și fiecare să-și îmbunătățească comunicarea în limba engleză.

Notă: Procesul de dezvoltare profesională reprezintă obiectivul prioritar a Poliției de Frontieră, ce va contribui la consolidarea capacităților pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, dar și al procesului de implementare a standardelor UE și angajamentelor Poliției de Frontieră privind CCC FRONTEX (Common Core Curriculum de formare a polițiștilor de frontieră în UE).