Angajarea la serviciu

În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a atins vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studiile necesare şi este aptă din punct de vedere al sănătăţii;
d) posedă limba de stat.

În funcţia de poliţist de frontieră nu poate fi angajată persoana care:
a) este membru al unui partid politic, desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, dispune de altă calitate incompatibilă cu statutul poliţistului de frontieră;
b) a atins vârsta de 40 de ani;
c) are antecedente penale nestinse, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni;
d) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Pentru angajarea în cadrul Poliţiei de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne al RM, se completează fişa personală a candidatului, se depune cererea de angajare şi se anexează următoarele documente:
1. copia buletinului de identitate;
2. copia certificatului de naştere;
3. curriculum vitae;
4. copia carnetului de muncă, cu excepţia cazurilor când cetăţeanul nu a activat anterior în câmpul muncii;
5. copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută (cu anexa la diplomă);
6. copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
7. cazierul judiciar;
8. copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar);
9. recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
10. o fotografie 3×4.

Pentru informaţii suplimentare vă adresaţi pe adresa:
- mun. Chişinău, str. Petricani, 19, tel. (022) 259-692, 259-722;
- or. Edineţ, str. Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, 2-90-40;
- or. Ungheni, str. Suceava, 1, tel. (0236) 3-56-76;
- or. Cahul, str. Garoafelor, 40, tel. (0299) 3-12-58, 3-12-90;
- or. Ştefan-Vodă, str. Ştefan cel Mare, 79/4A, tel. (0242) 2-51-07, (0242) 2-30-46;
- Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră, or. Ungheni, str. Suceava 1, tel. (0236) 2-91-77, (0236) 2-91-78;
email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 • baner_guvern_md
 • baner_moldova_md
 • baner_parlament_md
 • baner_presedinte_md
 • banner_MAI
 • bb1_igp2
 • bb2_protectie civila
 • bb3_carabinieri
 • bb4_biroul migratie si azil
 • bb5_academia stefan cel mare
 • bb6_dinamo1
 • cnpdcp
 • vama