Accesul în zona de frontieră

Accesul în zona de frontieră

Zona de frontieră este teritoriul cu lăţimea de 10 kilometri de la frontiera de stat în interiorul ţării.

În zona de frontieră este interzis:
- tragerea cu arma în direcţia frontierei de stat;
- deteriorarea sau distrugerea semnelor de frontieră, instalaţiilor sau mijloacelor tehnice de supraveghere şi control a frontierei;
- producerea şi/sau extinderea incendiilor în limita fâşiei de protecţie a frontierei de stat;
- desfăşurarea de activităţi care pot polua apele, aerul sau solul;
- purtarea de convorbiri peste linia frontierei de stat;
- schimbul de obiecte sau corespondenţă peste frontiera de stat.

În zona de frontieră, poliţiştii de frontieră au dreptul să verifice actele de identitate ale persoanelor şi să controleze mijloacele de transport.

Localităţile care se află în zona de frontieră şi localităţile ale căror hotare se află în zona de frontieră sunt:
1. Raionul Floreşti – satele/comunele: Temeleuţi, Tîrgul Vertiujeni.

2. Raionul Soroca – oraşul Soroca; satele Alexandru cel Bun, Balinţi, Balinţii Noi, Bădiceni, Cerlina, Cremenciug, Cosăuţi, Cureşniţa, Cureşniţa Nouă, Dărcăuţii Noi, Decebal, Egoreni, Grigorăuca, Holoşniţa, Inundeni, Iorjniţa, Livezi, Nimereuca, Niorcani, Oclanda, Ocolina, Racovăţ, Redi-Cereşnovăţ, Rubleniţa, Rubleniţa Nouă, Rudi, Ruslanovca, Slobozia Nouă, Slobozia-Vărăncău, Sobari, Soloneţ, Stoicani, Şeptelici, Şolcani, Tătărăuca Nouă, Tătărăuca Veche, Tolocăneşti, Trifăuţi, Ţepilova, Valea, Vasilcău, Visoca, Voloave, Voloviţa, Zastînca.

3. Raionul Donduşeni – satele/comunele: Arioneşti, Briceni, Crişcăuţi, Pocrovca, Sudarca, Teleşeuca, Teleşeuca Nouă.

4. Raionul Ocniţa – oraşele: Frunză, Ocniţa, Otaci; satele/comunele: Berezovca, Bîrnova, Calaraşovca, Clocuşna, Codreni, Corestăuţi, Dînjeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Maiovca, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Stălineşti, Unguri, Vălcineţ, Verejeni.

5. Raionul Edineţ – satele/comunele: Bădragii Noi, Bădragii Vechi, Brînzeni, Burlăneşti, Buzdugeni, Cepeleuţi, Corpaci, Cuconeştii Noi, Cuconeştii Vechi, Feteşti, Hancăuţi, Lopatnic, Rîngaci, Terebna, Trinca, Vancicăuţi,Viişoara.

6. Raionul Briceni – oraşele: Briceni, Lipcani; satele/comunele: Balasineşti, Bălcăuţi, Beleavinţi, Berlinţi, Bezeda, Bocicăuţi, Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Noi, Colicăuţi, Coteala, Cotiujeni, Criva, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Grimeşti, Hlina, Larga, Mărcăuţi, Mărcăuţii Noi, Medveja, Pavlovca, Pererita, Slobozia-Medveja, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi.

7. Raionul Rîşcani – oraşul Costeşti; satele/comunele: Avrămeni, Branişte, Dămăşcani, Dumeni, Duruitoarea, Duruitoarea Nouă, Gălăşeni, Horodişte, Mălăieşti, Păşcăuţi, Petruşeni, Proscureni, Reteni, Reteni–Vasileuţi, Văratic.

8. Raionul Glodeni – satele/comunele: Balatina, Bisericani, Brînzeni, Buteşti, Camenca, Clococenii Vechi, Cobani, Cot, Cuhneşti, Lipovăţi, Moara Domnească, Moleşti, Serghieni, Tomeştii Noi, Tomeştii Vechi, Viişoara.

9. Raionul Făleşti – satele/comunele: Bocşa, Călineşti, Chetriş, Chetrişul Nou, Cuzmenii Vechi, Drujineni, Hînceşti, Horeşti, Hrubna Nouă, Izvoare, Lucăceni, Musteaţa, Năvîrneţ, Pruteni, Rediul de Jos, Risipeni, Taxobeni, Socii Noi, Valea Rusului, Vrăneşti.

10. Raionul Ungheni – oraşul Ungheni; satele/comunele: Blindeşti, Buciumeni, Buzduganii de Jos, Buzduganii de Sus, Cetireni, Cioropcani, Chirileni, Costuleni, Elizavetovca, Floreni, Floreşti, Floriţoaia Nouă, Floriţoaia Veche, Frăsineşti, Gherman, Grăseni, Grozasca, Măcăreşti, Mănoileşti, Medeleni, Morenii Noi, Morenii Vechi, Novaia Nicolaevca, Petreşti, Rezina, Sculeni, Semeni, Stolniceni, Şicovăţ, Todireşti, Unţeşti, Valea Mare, Vulpeşti, Zagarancea.

11. Raionul Nisporeni – satele/comunele: Băcşeni, Bălăureşti, Bărboieni, Brătuleni, Călimăneşti, Chilişoaia, Drojdieni, Grozeşti, Heleşteni, Isăicani, Luminiţa, Marinici, Odaia, Odobeşti, Selişteni, Soltăneşti, Şişcani, Valea–Trestieni, Zberoaia.

12. Raionul Hînceşti – satele/comunele: Călmăţui, Căţeleni, Cioara, Costeşti, Cotul Morii, Dancu, Feteasca, Frasin, Horjeşti, Ivanovca, Leuşeni, Marchet, Mingir, Nemţeni, Obileni, Pogăneşti, Sărăteni, Semionovca, Tălăieşti, Voinescu.

13. Raionul Leova – oraşul Leova; satele/comunele: Filipeni, Hănăşenii Noi, Nicolaevca, Romanovca, Sărata–Răzeşti, Sîrma, Tochile–Răducani, Tomai.

14. Raionul Cantemir – oraşul Cantemir; satele/comunele: Antoneşti, Cania, Ciobalaccia, Constantineşti, Flocoasa, Ghioltosu, Goteşti, Hîrtop, Hănăseni, Iepureni, Lărguţa, Leca, Plopi, Porumbeşti, Stoianovca, Taraclia, Ţiganca, Ţiganca Nouă, Toceni, Vălcele.
15. Raionul Cahul – satele/comunele: Alexandru Ioan Cuza, Andruşul de Jos, Badicul Moldovenesc, Brînza, Burlăceni, Chircani, Cîşliţa-Prut, Colibaşi, Cotihana, Crihana Veche, Cucoara, Giurgiuleşti, Greceni, Iujnoe, Larga Nouă, Larga Veche, Manta, Paicu, Paşcani, Roşu, Slobozia Mare, Tătăreşti, Treteşti, Vadul lui Isac, Văleni, Zîrneşti.

16. UTA Găgăuzia – oraşul Vulcăneşti, Ceadîr-Lunga; satele/comunele: Avdarma, Beşghioz, Cazaclia, Cişmichioi, Chiriet-Lunga, Copceac, Etulia, Etulia Nouă, Vulcăneşti.

17. Raionul Taraclia – oraşul Taraclia; satele/comunele: Cairaclia, Chirilovca, Ciumai, Corten, Mirnoe, Musaitu, Tvardiţa, Valea Perjei, Vinogradovca.
18. Raionul Basarabeasca – oraşul Basarabeasca; satele/comunele: Abaclia, Bogdanovca, Carabetovca, Carabiber, Iordanovca, Iserlia, Ivanovca, Sadaclia.

19. Raionul Cimişlia – satele/comunele: Batîr, Mihailovca, Troiţcoe.

20. Raionul Căuşeni – satele/comunele: Baimaclia, Opaci, Sălcuţa, Săiţi, Taraclia, Tocuz, Ucrainca, Zviozdocica.

21. Raionul Ştefan Vodă – oraşul Ştefan Vodă; satele/comunele: Alava, Antoneşti, Brezoaia, Carahasani, Căplani, Copceac, Crocmaz, Feşteliţa, Lazo, Marianca de Jos, Olăneşti, Palanca, Purcari, Semionovca, Slobozia, Ştefăneşti, Tudora, Volintiri.

Persoanele care locuiesc permanent în localităţile din zona de frontieră trebuie să posede permis de acces în zona de frontieră. Dovadă că persoana locuieşte în zona de frontieră serveşte buletinul de identitate a acestuia, care urmează să fie prezentat la solicitare Poliţistului de Frontieră.

Persoanele care nu locuiesc în zona de frontieră urmează să obţină permis de acces în zona de frontieră eliberat de către Poliţia de Frontieră.

Permisul de acces oferă titularului dreptul de a se afla în limita sectorului şi în perioada indicată în pemis, precum şi dreptul de a desfăşura activităţile autorizate.

Permisul de acces în zona de frontieră poate fi obţinut la Departamentul Poliţiei de Frontieră sau la subdiviziunile teritoriale (Sectoarele Poliţiei de Frontieră). Actele ce urmează a fi prezentate pentru a obţine permisul în zona de frontieră sunt:
- buletinul de identitate însoţit de o copie;
- cererea de obţinere a permisului de acces în care se va indica scopul şi perioada;
- declaraţia pe răspundere personală a persoanei privind lipsa de încălcări anterioare ale legislaţiei ce se referă la frontiera de stat şi respectarea legislaţiei în timpul aflării în zona de frontieră.

Păşunatul, pescuitul, vânătoarea în zona de frontieră

Păşunatul animalelor este permis în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi avizul Poliţiei de Frontieră, pe timp de zi – până la fâşia de protecţie a frontierei de stat, iar pe timp de noapte – la cel puţin 500 metri faţă de aceasta.

Pescuitul în zona de frontieră este permis pe timp de zi, cu avizul prealabil al Poliţiei de Frontieră, respectându-se regulile şi restricţiile prevăzute de legislaţie.

Se interzice tragerea cu arma şi urmărirea animalelor peste frontiera de stat, vânătoarea pe culoarul de frontieră şi în fâşia de protecţie a frontierei de stat, pe o adâncime de 500 metri de la linia frontierei de stat. Vânătoarea organizată peste limita de 500 metri se permite doar în perioada luminoasă a zilei, cu avizul prealabil al Poliţiei de frontieră, respectându-se regulile şi restricţiile prevăzute de legislaţie.

Modelul cererii pentru eliberarea permisului
Modelul permisului de acces în zona de frontieră

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 • baner_guvern_md
 • baner_moldova_md
 • baner_parlament_md
 • baner_presedinte_md
 • banner_MAI
 • bb1_igp2
 • bb2_protectie civila
 • bb3_carabinieri
 • bb4_biroul migratie si azil
 • bb5_academia stefan cel mare
 • bb6_dinamo1
 • cnpdcp
 • vama