Direcţia regională „VEST”

Direcţia regională „VEST” este o subdiviziune subordonată Departamentului Poliţiei de Frontieră care realizează sarcinile Poliţiei de Frontieră şi implementează politicile statului în domeniul Managementului Integrat al frontierei de stat la nivel operaţional. Direcţia regională „VEST” are statut de persoană juridică de drept public, cu finanţare de la bugetul de stat, dispunând de ştampile cu imaginea Stemei de Stat a RM şi de cont trezorial.

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, sarcinile principale ale Direcţia regională „VEST” constau în realizarea, în limitele competenţelor, a acţiunilor de prevenire, depistare şi contracarare a migraţiei ilegale şi a altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport, constatarea contravenţiilor legate de şederea ilegală a străinilor şi de trecerea ilegală a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport, efectuarea măsurilor speciale de investigaţie şi, nu în ultimul rând, participarea la asigurarea ordinii de drept internaţionale la frontieră, precum şi la activitatea reprezentativă de frontieră. În activitatea de control a frontierei de stat, Direcţiile regionale, în limitele competenţelor, îndeplinesc şi alte sarcini prevăzute de legislaţia în vigoare.

Zilele de audiență a șefului Direcției regionale, locotenent-colonel Slivinschi Andrei - fiecare zi de marţi şi joi a lunii curente de la orele 08.00 – 12.00.

Direcţia regională „VEST” are în subordine următoarele subdiviziuni de frontieră:

 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Cuhneşti”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Valea Rusului”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Sculeni”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Ungheni”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Valea Mare”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Frăsineşti”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Leuşeni - 1”
 • Sectorul Poliţiei de Frontieră „Leuşeni - 2” (PTF)

Tel: 0236-3-56-76

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 • baner_guvern_md
 • baner_moldova_md
 • baner_parlament_md
 • baner_presedinte_md
 • banner_MAI
 • bb1_igp2
 • bb2_protectie civila
 • bb3_carabinieri
 • bb4_biroul migratie si azil
 • bb5_academia stefan cel mare
 • bb6_dinamo1
 • cnpdcp
 • vama
 • vy_moficial