Tratate internaționale

CADRUL JURIDIC BILATERAL ÎN DOMENIUL FRONTALIER

Cu Comisia Europeană:

Memorandum de Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei cu privire la Misiunea Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina, din 7 octombrie 2005

Cu Agenţia FRONTEX:

 • Aranjament de Lucru cu privire la stabilirea Cooperării Operaţionale între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX), din 12 august 2008;
 • Planul de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Agenţia Frontex pentru anii 2012-2014, din decembrie 2011.

Cu România:

 • Protocol între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române din Ministerul Administraţiei şi Internelor al României privind schimbul de informaţii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice, din 22 noiembrie 2005;
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, din 20 octombrie 2006;
 • Acord între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia străinilor, din 10 octombrie 2007;
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la micul trafic de frontiera de stat moldo-română, din 13 noiembrie 2009
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova şi România, din 13 noiembrie 2009.
 • Tratat între Republica Moldova şi România privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră din 8 noiembrie 2010 (nu a intrat în vigoare);
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact Galaţi din 31 mai 2011;
 • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact Galaţi din 15 februarie 2013;
 • Protocol între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial din 29 noiembrie 2011.

Cu Ucraina:

 • Tratat între Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat, din 18 august 1999;
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la regimul de utilizare a sectorului de autostradă ucraineană Odesa-Reni, care trece prin teritoriul Republicii Moldova, precum şi sectorului de teren, prin care trece acesta, din 10 iulie 2001;
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind preluarea şi returnarea persoanelor la frontiera de stat moldo-ucraineană , din 11 martie 1997;
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, din 11 martie 1997;
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană şi simplificarea formalităţilor la trecerea frontierei de stat de către cetăţenii care locuiesc în raioanele de frontieră, din 11 martie 1997;
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor, din 18 mai 2001;
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la regimul de utilizare a sectorului de autostradă ucraineană Odesa-Reni, care trece prin teritoriul Republicii Moldova, precum şi sectorului de teren, prin care trece acesta, din 10 iulie 2001;
 • Protocol între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru paza frontierei de stat al Ucrainei privind interacţiunea în punctele de trecere peste frontiera de stat moldo-ucraineană, din 3 noiembrie 2001;
 • Protocol între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru paza frontierei de stat al Ucrainei privind interacţiunea în interesele pazei frontierei de stat moldo-ucrainene, din 21 februarie 2003;
 • Protocol între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei, Comitetul de Stat pentru paza frontierei de stat al Ucrainei privind preluarea şi returnarea persoanelor la frontiera de stat moldo-ucraineană, din 7 octombrie 2003;
 • Protocol între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova, Departamentul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional rutier „Criva-Mamalîga”, din 12 ianuarie 2004;
 • Protocol între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova, Departamentul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctul de trecere local rutier „Medveja-Zelenaia”, din 12 ianuarie 2004;
 • Protocol între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova, Departamentul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional rutier „Larga-Kelmenţî”, din 12 ianuarie 2004;
 • Protocol între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova, Departamentul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional rutier „Briceni-Rossoşanî”, din 12 ianuarie 2004;
 • Protocol între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova, Departamentul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional rutier „Giurgiuleşti-Reni”, din 12 ianuarie 2004;
 • Protocol între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră, dins 27 ianuarie 2005;
 • Protocol între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la cooperarea organelor operative, din 22 aprilie 2005;
 • Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la amendarea şi completarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană şi simplificarea formalităţilor la trecerea frontierei de către cetăţenii care locuiesc în raioanele de frontieră,din 11 martie 1997, din 29 mai 2006;
 • Protocol între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la schimbul de informaţii, din 21 noiembrie 2006.
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la patrularea comună a frontierei de stat din 20 decembrie 2011;
 • Protocol între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la realizarea experimentului de efectuare a controlului în comun în punctul de trecere “Briceni-Rossoşani” pe teritoriul Ucrainei, din 20 decembrie 2011;
 • Protocol între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea patrulării comune a frontierei de stat moldo-ucrainene, din 6 iunie 2012;


Cu Republica Letonia:

 • Acord de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Pazei Frontierei de Stat al Republicii Letonia, din 26 august 2005;
 • Protocol între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Pazei Frontierei de Stat al Republicii Letonia privind cooperare în domeniul pregătirii profesionale a personalului, din 11 martie 2010.

Cu Republica Lituania:

 • Protocol de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Pazei Frontierei de Stat pe lîngă Ministerul de Interne al Republicii Lituania, din 19 octombrie 2007.

Cu Republica Ungaria:

 • Protocolul de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul de Pază a Frontierei al Republicii Ungare, din 23 mai 2007.

Cu Republica Polonia:

 • Protocol de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Comandantul Suprem al Serviciului Grăniceri al Republicii Polonia privind combaterea crimei organizate şi altor tipuri de infracţiuni, din 20 septembrie 2011;

Cu Republica Kazahstan:

 • Protocol de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Grăniceri al Comitetului Securităţii Naţionale al Republicii Kazahstan, din 26 mai 2012;

Cu Republica Belarus:

 • Acord de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Comitetul Grăniceresc de Stat al Republicii Belarus, din 26 aprilie 2012;

Cu Republica Georgia:

 • Acord cu privire la cooperarea de frontieră între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Georgiei, din 13 iunie 2011;

Cu Federaţia Rusă:

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea pe problemele grănicereşti, din 30 octombrie 1998;
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce fără vize ale cetăţenilor Republicii Moldova şi cetăţenilor Federaţiei Ruse, din 30 noiembrie 2000;
 • Protocol între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Federal de Grăniceri al Federaţiei Ruse privind pregătirea cadrelor de ofiţeri pentru Republica Moldova în instituţiile superioare de învăţământ militar profesional al Serviciului de Grăniceri al Federaţiei Ruse, din 6 septembrie 2001;
 • Protocol privind colaborarea între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Federal de Grăniceri al Federaţiei Ruse în domeniul activităţii de urmărire operativă în interesul pazei frontierei de stat pe căile de trafic internaţional, din 29 noiembrie 2001;
 • Protocol între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Federal de Grăniceri al Federaţiei Ruse privind modul de informare reciprocă despre situaţia pe căile de trafic internaţional şi la frontiera de stat a Republicii Moldova şi la frontiera de stat Federaţiei Ruse, din 29 noiembrie 2001;
 • Protocol între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Federal de Grăniceri al Federaţiei Ruse privind colaborarea tehnico-materială, din 29 noiembrie 2001;
 • Protocol la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce fără vize ale cetăţenilor Republicii Moldova şi cetăţenilor Federaţiei Ruse din 30 noiembrie 2000, din 7 martie 2006;

Cu Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică - GUAM:

 • Protocol de cooperare a instituţiilor de frontieră ale statelor-membre GUUAM, din 04 iulie 2003;
 • Protocol de cooperare a organelor operative ale instituţiilor de frontieră ale statelor-membre GUAM, din 22 mai 2006;

Cu SUA:

 • Acord de implementare între Departamentul Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Departamentul Apărării al Statelor Unite al Americii privind cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă, semnat la 21 decembrie 2012
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 • baner_guvern_md
 • baner_moldova_md
 • baner_parlament_md
 • baner_presedinte_md
 • banner_MAI
 • bb1_igp2
 • bb2_protectie civila
 • bb3_carabinieri
 • bb4_biroul migratie si azil
 • bb5_academia stefan cel mare
 • bb6_dinamo1
 • cnpdcp
 • vama
 • vy_moficial