Cooperare bilaterală

COOPERARE BILATERALĂ ȘI MULTILATERALĂ
stemaSG

Cooperarea Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova cu autorităţile similare ale statelor membre ale Uniunii Europene şi Comunităţii Statelor Independente se realizează în baza acordurilor bilaterale încheiate la nivel inter-statal, inter-guvernamental şi inter-instituţional în scopul sporirii securităţii frontierei şi dezvoltării principiilor Managementului Integrat al Frontierei de Stat.

Astfel, pe parcursul anului 2012 şi prima jumătate a anului 2013 au fost semnate următoarele protocoale (acorduri, memorandumuri) de colaborare:

 • între Departamentul Poliţiei de Frontieră şi autorităţile de frontieră ale României şi Ucrainei, precum şi planurile de cooperare respective;
 • acord de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi autoritatea de frontieră a Republicii Kazahstan;
 • acord de cooperare în domeniul frontalier între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi autoritatea de frontieră a Republicii Belarus şi planul de cooperare;
 • între Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova şi autoritatea de frontieră a Republicii Estonia, precum şi planul de cooperare;
 • acord de implementare între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă;
 • regulament privind organizarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact Galaţi.

Au fost efectuate întrevederi bilaterale între conducerea Poliţiei de Frontieră a RM şi conducătorii instituţiilor de frontieră ai Ucrainei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Belarusului, Georgiei, României, Estoniei, precum şi cu reprezentanţii Agenţiei FRONTEX.

Printre acţiunile internaţionale importante desfăşurate se remarcă cele de colaborare cu autorităţile competente din Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Republica Federală Germania, Austria, Franţa. Colaborarea cu aceste state se efectuează inclusiv prin intermediul ofiţerilor de legătură şi ataşaţilor de interne din cadrul Ambasadelor acestor ţări.

Cooperarea cu România:

În virtutea aplicării consecvente a principiului bunei vecinătăţi, Poliţia de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova desfăşoară o colaborare fructuoasă cu Poliţia de Frontieră Română din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor al României.

Cooperarea instituţiilor de frontieră ale Republicii Moldova şi României se axează pe implementarea prevederilor tratatelor internaţionale bilaterale încheiate în domeniu atât la nivel interstatal, cât şi la nivel interguvernamental şi interdepartamental. Implementarea planurilor anuale de cooperare, precum şi dezvoltarea continuă a cadrului juridic de cooperare în diverse domenii de activitate se realizează prin-un permanent schimb de informaţii, asistenţă reciprocă în probleme de frontieră, schimb de experienţă etc.

Astfel, în conformitate cu prevederile Planului de cooperare între Departamentul Poliţiei de Frontieră al RM şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, în anul 2013 au fost realizate următoarele activităţi:

 • schimb de experienţă în domeniul activităţii echipelor mobile;
 • întrevederea şefilor structurilor responsabile de gestionarea procesului de combatere a falsurilor în documentele de călătorie;
 • întrevederea şefilor structurilor juridice şi a celor responsabile de controlul de frontieră;
 • întrevederea şefilor structurilor responsabile de controlul de frontieră;
 • întrevederea şefilor structurilor responsabile de pregătirea personalului.

Totodată, la 19-20 iunie 2013, în or. Chişinău s-a desfăşurat întrevederea de lucru a şefilor autorităţilor de frontieră ale Republicii Moldova şi României.

A fost semnat şi a intrat in vigoare Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact Galaţi.

A intrat în vigoare Protocolul între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial.

În baza prevederilor Protocolului dat se organizează patrulări coordonate, pe râul Prut, în conformitate cu planurile comune şi planificările lunare întocmite şi aprobate la nivel teritorial.

Cooperarea bilaterală cu Ucraina:

Cooperarea între instituţiile de frontieră ale Republicii Moldova şi Ucrainei se realizează în baza tratatelor bilaterale semnate şi aprobate de părţi atât la nivel interstatal, cât şi la nivel interguvernamental şi interdepartamental. În scopul realizării cu succes a acordurilor moldo-ucrainene pe probleme de frontieră, anual, se încheie şi se realizează planuri de cooperare.

Totodată, în mod regulat se desfăşoară întrevederi între reprezentanţii de frontieră ai Republicii Moldova şi Ucrainei. În conformitate cu prevederile Planului de cooperare între autorităţile de frontieră ale Republicii Moldova şi Ucrainei, în anul 2013 au fost realizate următoarele activităţi:

 • schimb de experienţă în domeniul managementului integrat al frontierei;
 • schimb de experienţă în domeniul expertizei documentelor;
 • schimb de experienţă în domeniul supravegherii frontierei;
 • schimb de experienţă în domeniul controlului frontierei;
 • schimb de experienţă în domeniul activităţii organelor operative.

La 20 februarie 2012 a fost lansat Proiectul pilot de efectuare a controlului în comun în punctul de trecere „Briceni-Rossoşanî” pe teritoriul Ucrainei. În prezent se discută perspectivele: (1) efectuării controlului în comun în punctul de trecere „Palanca – Maiaki – Udobnoe” pe teritoriul Republicii Moldova; (2) încheierii unui nou acord internaţional cu privire la control comun la frontiera moldo-ucraineană.

Astfel, în anul 2013 au fost desfăşurate aproximativ 950 activităţi de patrulare comună la frontiera de stat moldo-ucraineană.

În anul 2013, au fost desfăşurate circă 250 activităţi a reprezentanţilor de frontieră în vederea efectuării bilanţului activităţilor de serviciu la frontiera comună, analiza riscurilor şi schimbul de informaţii de serviciu.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 • baner_guvern_md
 • baner_moldova_md
 • baner_parlament_md
 • baner_presedinte_md
 • banner_MAI
 • bb1_igp2
 • bb2_protectie civila
 • bb3_carabinieri
 • bb4_biroul migratie si azil
 • bb5_academia stefan cel mare
 • bb6_dinamo1
 • cnpdcp
 • vama
 • vy_moficial