FRONTEX

id-frontex

Poliţia de Frontieră şi Agenţia Frontex colaborează în baza unui Aranjament de lucru, semnat în august 2008. Odată cu semnarea acestui document a fost lansată cooperarea oficială între cele două instituţii, precum şi dezvoltarea graduală a acesteia.

În martie 2009, a fost semnat Planul de cooperare între Serviciul Grăniceri (actual Poliţia de Frontieră) şi Agenţia Frontex, în care este prevăzut un set de măsuri orientate spre dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale autorităţii de frontieră a Republicii Moldova.

În baza acestui Plan, poliţiştii de frontieră au participat la diverse proiecte pilot şi măsuri operaţionale organizate de către Agenţia Frontex, realizându-se, totodată, schimb de date pe durata desfăşurării acestora.

Ofiţerii moldoveni au fost antrenaţi în diverse activităţi de instruire în domeniul analizei de risc, depistării documentelor de călătorie false sau falsificate, depistarea mijloacelor de transport furate, instruirea personalului în conformitate cu exigenţele UE în domeniu, aplicarea standardelor comune în dresajul câinilor de serviciu etc.

În cadrul discuţiilor bilaterale anuale cu Agenţia Frontex, care au avut loc la finele anului 2009, au fost identificate priorităţile viitoare de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Agenţia Frontex, care reprezintă o continuitate a activităţilor menţionate în vederea stabilirii unui parteneriat durabil.

În decembrie 2011, Poliţia de Frontieră şi Agenţia Frontex au semnat un Plan de cooperare pentru anii 2012-2014.

Acest plan prevede cooperarea în temeiul a 5 piloni: 

 1. Schimb de informaţii și/produse relevante situaţionale/alerte și servicii
 2. Analiza informaţiilor și riscurilor
 3. Proiecte și operaţiuni comune
 4. Instruire și formare profesională
 5. Cercetare și dezvoltare 

În acest context, prin Ordinul Nr. 141 al şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră a fost creat Punctul Naţional de Contact Frontex (NFPOC), care are competenţe de coordonare şi de punere în aplicare a Planului de cooperare cu Agenţia FRONTEX.

Pe durata anilor 2011-2013 au fost planificate şi realizate mai multe operaţiuni comune cu Agenţia, cu implicarea poliţiştilor de frontieră, inclusiv in cadrul Punctelor de Coordonare Frontex stabilite pe teritoriul RM. De menţionat că dintre toate statele non-UE ce au acorduri de cooperare cu Agenţia Frontex, Moldova este unica ţară care are stabilite 2 Puncte de Coordonare.

De asemenea, sub egida Frontex au fost planificate un şir de măsuri şi activităţi de instruire, cu precădere în domeniul analizei riscului, expertizei documentelor, organizarea operaţiunilor comune, calificarea personalului etc., în care sunt implicaţi peste 60 angajaţi ai Poliţiei de Frontieră.

Poliţia de Frontieră şi Agenţia FRONTEX se află în contact permanent pe dimensiunea dezvoltare, în special în ceea ce vizează echipamentele de supraveghere şi sisteme automatizate care pot fi relevante pentru sistemul de management integrat al frontierei. Mai mult, ofiţerii Poliţiei de Frontieră sunt implicaţi în activităţile de implementare a sistemului de securitate la frontieră a platformei EUROSUR.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 • baner_guvern_md
 • baner_moldova_md
 • baner_parlament_md
 • baner_presedinte_md
 • banner_MAI
 • bb1_igp2
 • bb2_protectie civila
 • bb3_carabinieri
 • bb4_biroul migratie si azil
 • bb5_academia stefan cel mare
 • bb6_dinamo1
 • cnpdcp
 • vama
 • vy_moficial